Privacy

Hier vindt u alle relevante informatie over privacy en de wijze waarop Het Nieuwe Lyceum zorgt dat deze gewaarborgd blijft:

Privacyverklaring HNL 2020

Responsible Disclosure HNL 2020

Bij de functionaris gegevensbescherming (FG) zijn de volgende documenten te raadplegen:

  • Protocol datalekken
  • Leerlingreglement internet en sociale media
  • Medewerkersreglement internet en sociale media
  • Privacyreglement HNL
  • Regeling taken en bevoegdheden FG

U kunt hiertoe contact met ons opnemen m.b.v. een mail door hier te klikken.