Contactgegevens Het Nieuwe Lyceum


Adres: Jan Steenlaan 38       Postadres: Postbus 529

3723 BV Bilthoven                3720 AM Bilthoven

Telefoon: 030-2283060

algemene vragen: hnl@hetnieuwelyceum.nl
administratie: administratie@hetnieuwelyceum.nl
vragen over magister: magister@hetnieuwelyceum.nl

Rector/bestuurder:
drs. P.N. Wind (WIN)

Conrector:
mw. ir. A.A. Mauritz-de Jong (MAU)

Teamleiders:
havo onderbouw (waaronder b1a, b1b, b1c en b1d)
J. Janssen MA (JNN
vwo onderbouw (waaronder b1e, g1a en g1b)
mw. drs. Regtuijt (REG), 
havo bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol (PLE),
vwo bovenbouw
mw. drs. N. Evers (EVE), , 

Raad van toezicht:

In 2014 is HNL van een bestuursstructuur overgegaan naar een structuur met een Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken op HNL. Daarnaast functioneert de Raad als werkgever, klankbord en adviseur van de bestuurder.

Er is regelmatig overleg tussen (leden van) de RvT en de bestuurder over zaken als de koers, de verwezenlijking van de plannen, het naleven van wet- en regelgeving en de financiƫle situatie van HNL.

Statutair is bepaald dat de RvT minimaal drie leden heeft; op HNL zijn het er gewoonlijk vijf, waarbij wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk scala aan kennis en ervaring. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar.

Nieuwe leden worden benoemd door de zittende leden, na een openbare procedure. De MR van HNL heeft het recht een bindende voordracht te doen voor een van de leden.

Leden van de RvT:

  • W. Jansen (voorzitter)
  • Mw. drs. A. Pastoor
  • Mw. drs. M.J. Kijkuit
  • Mw. mr. K. Boekhorst
  • drs. E.B. van der Wolk

rvt@hetnieuwelyceum.nl

De statuten van de Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs en het Reglement van de Raad van Toezicht vindt u hier en hier.

Het bestuursverslag 2017 vindt u hier, het jaarverslag 2018 hier en de accountantsverklaring hier.