Pakket-, studie- en beroepskeuze

Belangrijke momenten in de schoolloopbaan van een leerling zijn die waarop keuzes gemaakt moeten worden: de afdelingskeuze, de profiel- en de studiekeuze. Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijsproces. In de eerste en tweede klas is er binnen het mentoraat aandacht voor een oriëntatie op het maken van keuzes op basis van persoonlijke kwaliteiten en interesses.

De decanen zijn de spil in het profiel- en studiekeuzeproces van de leerlingen. Daarnaast sturen zij de betrokken mentoren aan om deze processen inhoudelijk vorm te geven.

Decaan havo
Luciënne van de Sluis
sls@hetnieuwelyceum.nl

Decaan vwo
Saskia Benneker
ben@hetnieuwelyceum.nl

In leerjaar 3 wordt na de herfstvakantie gestart met het profielkeuze traject. Dit bestaat uit een online onderwijsprogramma. Vervolgens volgt een profielvoorlichting en worden ouders geïnformeerd over het traject. 

Na de kerstvakantie ontvangen de leerlingen een advies van iedere vakdocent. In februari is er de vakkencarrousel waarin de leerlingen uitleg krijgen over de vakken in de bovenbouw. Tot slot gaat de decaan in een individueel gesprek met de leerling na welk profiel het beste aansluit bij kwaliteiten en interesses. Het profiel wordt vastgelegd medio maart.

De vier profielen
Ieder profiel kent een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen binnen ieder schooltype hetzelfde. Leerlingen kiezen een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT). Daarnaast kiezen ze in het vrije deel tenminste nog één examenvak. Aan een eventueel tweede examenvak in het vrije deel zijn voorwaarden (zie onderstaande protocollen) verbonden.

Protocol Havo
Protocol Vwo

Profielen_HAVO
Profielen atheneum en gymnasium

Presentatie profielkeuze 3e klassen - Havo

Presentatie profielkeuze 3e klassen - Atheneum Gymnasium

Profielkeuzegids havo/vwo HNL

  Studieoriëntatie en begeleiding

  In de voorexamen klassen gaan de leerlingen zich vervolgens richten op de studiekeuze. Middels gesprekken, allerhande opdrachten en het bezoeken van Open Dagen krijgen leerlingen zicht op hun eigen kwaliteiten, wensen en ambities. In het eindexamenjaar hebben alle leerlingen een studiekeuze gesprek met de decaan waarin de persoonlijke vragen, ideeën en beelden van de leerling besproken worden.

  Vrije doorstroom
  Voor havo 5 leerlingen die na het behalen van hun diploma willen doorgaan in vwo 5 geldt een wettelijke vrije doorstroom. Leerlingen die geen tweede examenvak in het vrije deel hebben gevolgd in havo 5 wordt ten zeerste aangeraden dit vanaf februari op te pakken, en afspraken te maken met een betrokken vakdocent zodat er toegewerkt kan worden naar een inhoudelijke basis bij de start van vwo 5. Leerlingen die door willen stromen naar het vwo hebben een gesprek met de decaan van deze afdeling waarin tenminste een controle plaatsvindt van het pakket.

  Studiekeuze websites

  Studiekeuze123.nl
  Op deze site vind je uitgebreide informatie op het gebied van studies en het maken van keuzes hierin. Vanuit deze site kan je doorklikken naar de websites van de universiteiten en hogescholen zelf. 
  Studiekeuze123
  Verder vind je hier een overzicht van de open dagen.
  Open Dagen

  Gratis studiekeuzetesten online
  studiekeuzemaken

  Tussenjaar
  Wat moet ik regelen voor een tussenjaar?

  Tussenjaar in het buitenland
  wilweg


  Aanmelding vervolgopleiding
  Let op uiterste aanmelddata. Deze zijn absoluut en lopen uiteen van 15 januari tot 1 mei. Er zijn echter bij verschillende opleidingen al eerder selectiedata, soms zelfs direct na de zomervakantie.
  Aanmelding gaat via Studielink

  Hiervoor heb je een DigiD-code nodig die je zelf moet aanvragen. Deze aanvraag duurt vaak enkele dagen, dus vraag hem op tijd aan. DigiD

  Studiefinanciering
  De studiefinanciering moet aangevraagd worden bij DUO.
  Hier vind je ook de officiële stand van zaken en hoe de financiering is opgebouwd. Studiefinanciering Duo

  Overheid
  De laatste regelgeving is te vinden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie voor OC&W: DUO
  Hier vind je informatie over studiefinanciering, over studies met aanvullende eisten, numerus fixus (beperkt aantal toelatingen), selectie en/of loting en veel andere zaken.

  Hier vind je ook een overzicht van studies met numerus fixus.

  Matching-traject Universiteit Utrecht
  UU werkt met matching-traject
  Bij voorkeur aanmelden in januari, omdat je dan mee kunt doen met allerlei extra activiteiten.

  Practicum Foto