Digitale Leermiddelen

Digitale leermiddelen

ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij de meerwaarde van het gebruik van ICT in onze lessen uitgebreid onderzocht. De grote vraag vanuit docenten naar ICT-ondersteuning heeft ertoe geleid dat wij in het schooljaar 2016/2017 in de brugklas zijn gestart met een eigen device voor elke leerling.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij iedere leerling zo goed mogelijk willen ondersteunen in zijn persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT. Moderne digitale leermiddelen bieden de mogelijkheid de leerstof aan te passen aan het niveau van de leerling. Deze adaptiviteit ondersteunt ons om in het onderwijs te differentiëren. Daar waar nodig bieden adaptieve programma’s de leerling extra ondersteuning of schakelen eerder door als blijkt dat de leerling de stof beheerst. Daarnaast zijn er veel handige programma’s beschikbaar waarmee leerlingen extra kunnen oefenen en/of bestaande kennis kunnen uitbreiden. De talloze mogelijkheden die het internet biedt, stelt ons in staat ons onderwijs te verrijken.

Naast het inzetten van ICT ter ondersteuning van het leerproces is het ook belangrijk dat leerlingen hun weg weten te vinden in het enorme aanbod aan technologie. Wij besteden daarom ook aandacht aan het verantwoord en respectvol omgaan met bijvoorbeeld social media.

Laptop aanschaffen via school

HNL biedt ouders de mogelijkheid om via school een laptop aan te schaffen. Dit is niet verplicht. Het voordeel van aanschaffen via school is dat wij u volledig ontzorgen ten aanzien van het beheer van de laptop. Wij zorgen voor een regelmatige update van de voor ons onderwijs benodigde software, voor goede beveiliging van de data en een zorgvuldig beheer. Voorts zorgen wij bij problemen op hetzelfde moment voor een vervangende laptop en bemiddelen in de reparatie. Ook dan heeft u geen zorgen over de continuïteit van het leerproces van de leerling.

MacBook Air 13 inch bestellen voor gebruikers vanaf schooljaar 2024-2025

U kunt kiezen tussen:

  • De MacBook Air bestellen en in één keer betalen bij Centralpoint, met naar keuze wel of geen servicepakket van Edurable.
  • De MacBook Air bestellen en gespreid betalen door middel van de EduPay-betalingsregeling van Edurable. Dit is altijd inclusief het servicepakket en beschermhoes.

Betaling

Betaling in één keer

U heeft hier alleen het leerlingnummer van uw zoon/dochter voor nodig (zie toegezonden brief d.d.13 juni 2022). Heeft u het leerlingnummer niet meer in bezit, neem dan alstublieft contact met onze administratie op via 030 – 2283060. Bij ‘betaling in één keer’ gaat u naar de HNL-webshop van Centralpoint.

Gespreide betaling

Edurable biedt u de EduPay-betalingsregeling aan. Voor de EduPay-betalingsregeling heeft u het leerlingnummer van de leerling nodig (zie toegezonden brief d.d.13 juni 2022). Heeft u het leerlingnummer niet meer in bezit, neem dan alstublieft contact met onze administratie op via 030 – 2283060.

Op de site van Edurable vindt u informatie over de voorwaarden voor het aanschaffen met een gespreide betaling. Kiest u voor een betalingsregeling dan neemt u de MacBook Air af inclusief een servicepakket, dat grote schades zoals vocht- of schermschades dekt, en inclusief een beschermhoes. Voor de bestelling van de MacBook Air in combinatie met de EduPay-betalingsregeling gaat u naar de HNL-website van Edurable

Servicepakket

Hoewel de kans op schade bij voorzichtig gebruik klein is, kan er natuurlijk weleens schade optreden. Vocht- en schermschades komen incidenteel voor, maar zijn wel kostbaar. U kunt daarom een servicepakket bij Edurable afsluiten. Dit servicepakket biedt een dekking tegen incidentele schades en reparaties met een beperkt eigen risico. Voor het bestellen van het servicepakket gaat u naar de HNL-website van Edurable. Hier treft u ook verdere informatie en de voorwaarden aan. Bij de bestelling heeft u het leerlingnummer van de leerling nodig (zie toegezonden brief d.d.12 juni 2022). Heeft u het leerlingnummer niet meer in bezit, neem dan alstublieft contact met onze administratie op via 030 – 2283060.

Als u geen servicepakket heeft afgesloten zullen wij bij schadegevallen kosteloos zorgen voor een schaderapportage, zodat de schade eventueel gemeld kan worden bij de eigen (inboedel/schade/aansprakelijkheids-) verzekering.