Versterkt talenonderwijs (VTO)

Versterkt Talenonderwijs (VTO) betekent het aanbieden van extra uren Frans en Spaans bovenop de verplichte, standaard uren. Deze extra uren zijn bedoeld ter verdieping en verbreding van de doeltaal en zijn niet als steun voor zwakkere leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor Cambridge Engels. Het VTO biedt kansen voor excellentie binnen de school. 

Wat betekent VTO op HNL?
HNL heeft een lange traditie als het aankomt op VTO. Het programma omvat:
- Cambridge (Engels)
- DELE (Spaans)
- DELF-junior (Frans)

Hiermee is HNL onderscheidend, want er zijn maar weinig scholen die met drie verschillende vakken tegelijkertijd versterkt taalonderwijs aanbieden.


Waarom VTO?
Het behalen van een VTO-diploma kan de toelating tot universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland vergemakkelijken. Ook voor werkgevers is het behalen van een taaldiploma interessant. Het VTO biedt mogelijkheden om het beste uit onze leerlingen te halen door ze extra uit te dagen. Dit betekent ook dat, als een leerling deelneemt aan het programma, er een optimale werkhouding, motivatie en inzet van die leerling verwacht mag worden.

  • Cambridge Certificate
    Gemotiveerde leerlingen nemen deel aan een selectie voor lessen Cambridge. In de lessen spreken leerlingen en docent uitsluitend Engels. Wie volhoudt, kan uiteindelijk na een examen het internationaal erkende Cambridge Advanced Certificate behalen. Dit certificaat vergemakkelijkt de toegang tot Engelstalige vervolgopleidingen.
  • Spaans/DELE escolar
    Spaans is een eindexamenvak op het vwo en wordt vanaf leerjaar 3 aangeboden. In vwo-5 kunnen de leerlingen die Spaans in hun pakket hebben zich daarnaast ook voorbereiden op het internationaal erkende certificaat voor DELE escolar (Diploma de Español como Lengua Extranjera) A2/B1. Zij kunnen zich hiervoor aan het einde van vwo-4 inschrijven.


Cambridge Certificate

In klas 2 kunnen onze leerlingen die de Engelse taal vrij makkelijk oppakken en gemotiveerd zijn om taalbeheersing naar een hoog niveau te tillen meedoen aan een selectieprogramma voor de Cambridge lessen onderbouw. Eenmaal door de selectieprocedure starten de havo en vwoleerlingen halverwege klas 2 aan de Cambridge lessen die 2 keer per week ingeroosterd worden. De gymnasium leerlingen bereiden zich vanuit de reguliere les Engels voor op het Cambridge examen First Certificate. Voor alle leerlagen geldt dat een First Certificate examen eind leerjaar 3 gedaan kan worden. Leerlingen hebben dan ruim een jaar de lessen gehad om zich hiervoor voor te bereiden. Deelname aan het First Certificate examen is een persoonlijke keuze en daarmee dus niet verplicht. De Cambridge lessen in de onderbouw bieden tevens een goede basis voor het Cambridge programma dat in de bovenbouw gevolgd kan worden.

Ook voor deelname aan het Cambridge Advanced gaat een selectie vooraf. Deze vindt plaats halverwege leerjaar 3. In de bovenbouw kunnen de geselecteerde leerlingen, mits voldoende getalenteerd en gemotiveerd, zich voorbereiden op het examen Advanced Cambridge English (CAE). Op het havo gebeurt dat in aparte lessen. Op het vwo kiezen de leerlingen dan de Cambridge-Engels leerlijn. Dat houdt in dat zij zich in de reguliere lessen Engels in vwo-4 en vwo-5 op het CAE examen voorbereiden. Na het examen CAE in het voorjaar in vwo-5 bereiden ze zich in het einde van vwo-5 en in vwo-6 voor op het reguliere eindexamen Engels.

Het Nieuwe Lyceum is een officieel Cambridge preparation centre      

 Certificate

Spaans/DELE escolar

De wereldtaal Spaans kun je op het HNL als eindexamenvak kiezen i.p.v. of naast een andere moderne vreemde taal. Vanaf het schooljaar 2021/2022 wordt het aangeboden in de h/v brugklassen. Vervolgens krijgen de leerlingen op de havo het elk jaar aangeboden. Voor de leerlingen die naar het vwo gaan: die krijgen het in de brugklas en kunnen het daarna in vwo-3 weer kiezen en het daarna als eindexamenvak kiezen. Voor de leerlingen op het gymnasium: die kunnen het in Gymnasium-3 kiezen en daarna als eindexamenvak kiezen. Alle leerlingen krijgen eind 2e klas voorlichting over het Spaans als eindexamenvak. Ook kun je je inschrijven voor extra DELE lessen om een DELEdiploma te halen. Met Spaans erbij kun je met meer dan 585 miljoen mensen communiceren!¡Hasta pronto!

Naast het vak Spaans kunnen vwo-leerlingen het internationaal erkende certificaat voor DELE escolar (Diploma de Español como Lengua Extranjera) bij ons halen. In vwo-5 kunnen leerlingen zich opgeven voor het A2/B1 niveau.

Wat is het DELE-diploma?
DELE-examens zijn de officiële Spaanse taalexamens. DELE staat voor Diploma de español como lengua extranjera. DELE-examens worden overal ter wereld afgenomen en erkend. DELEexamens bestaan op elk niveau van A1, A2, B1, B2, C1, C2. Op HNL kiezen we ervoor om de leerlingen in vwo-5 de mogelijkheid te bieden om zich voor te bereiden voor het DELE A2/B1 escolar diploma. Het examen wordt afgenomen op het Instituto Cervantes, Domplein, Utrecht. De inschrijving geschiedt in overleg met docent Spaans.

Frans/DELF junior

Vanaf leerjaar 2 kunnen al onze leerlingen zich inschrijven voor de DELF-examens. Dit zijn internationaal erkende Franse taalexamens, waarbij we op Het Nieuwe Lyceum de niveaus A1 t/m B2 certificering aanbieden. Een diploma op B2-niveau garandeert toelating op Franstalige universiteiten zonder taaltoets.

Wat is DELF junior?
DELF-examens zijn de officiële Franse taalexamens. Ze worden over de gehele wereld afgenomen. DELF staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française. DELF junior-examens bestaan uit 4 verschillende niveaus: A1 (het laagste niveau), A2, B1, B2 (als je het examen op B2 niveau behaald hebt mag je op een Franse universiteit gaan studeren zonder eerst een toets Frans af te leggen)

Informatietabel DELF