Nieuwe ouders

Van basisschool naar middelbaar

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Om onze nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te doen voelen, organiseren wij direct na de zomervakantie speciale introductiedagen in ons eigen schoolgebouw. Het contact tussen de leerlingen onderling en tussen de mentor en de leerlingen staat hier centraal. Samen met de leerlingmentoren, oudere leerlingen die de mentor steunen in de contacten met de nieuwe brugklas, werkt de mentor een programma af waarin alle aspecten van de school aan bod komen. Hoe is het gebouw ingedeeld, welke schoolregels zijn er en waarom, wat betekenen al die afkortingen van vakken en docentennamen? Op donderdagavond is er een feest speciaal voor alle brugklasleerlingen.

Na de kennismakingsweek zijn onze nieuwe leerlingen echte HNL-ers!
Gedurende het eerste schooljaar houden de mentor en de docenten in de gaten of de leerlingen hun draai hebben gevonden. In dat eerste jaar organiseren wij extra veel activiteiten om de leerlingen aan elkaar en aan de school te laten wennen. Zo is er al aan het begin van het jaar een brugklasfeest en gaan wij samen zwemmen, landschapswerk doen en vieren we Sinterklaas met elkaar.Contact met ouders

Wij vinden goed contact met de ouders heel belangrijk. Wij houden van korte lijnen waarbij ouders en docenten elkaar regelmatig van informatie voorzien omdat wij het persoonlijk contact waarderen. 

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij algemene ouderavonden. Daarnaast vinden tweemaal per jaar 10-minutenavonden plaats waarop ouders een gesprek kunnen hebben met een aantal vakdocenten en zijn er twee aparte spreekavonden voor gesprekken met de mentor. Ouders kunnen vanzelfsprekend ook zelf initiatief nemen voor contact met docenten, mentor, decaan, zorgcoördinator of afdelingscoördinator.

Het hele jaar door hebben ouders en leerlingen inzicht in de cijfers en de aanwezigheidsregistratie via Magister. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord om beveiligd in te kunnen loggen. Hiermee kunnen alleen de resultaten en de aanwezigheid van het eigen kind gevolgd worden.

Gymnasium, atheneum en havo

In onze brugklas zijn leerlingen welkom die van de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben gekregen. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies kunnen vanaf de brugklas kiezen voor het gymnasium. De andere leerlingen nemen plaats in havo/vwo brugklassen. Na het eerste jaar wordt gekeken of een leerling baat heeft met nog een jaar in een havo/vwo klas plaats te nemen, of doorstroomt naar atheneum 2.

Samenstelling brugklassen

De overstap naar de middelbare school is een nieuwe fase in het leven. Voor leerlingen is het spannend om nieuwe mensen te ontmoeten. In de brugklas plaatsen wij daarom leerlingen van verschillende basisscholen door elkaar. Maar omdat de overstap soepeler verloopt met een vriend of vriendin, proberen we rekening te houden met de voorkeur van de leerling. Iedere leerling mag daarom één naam opgeven. Andere keuzes bij het samenstellen van brugklassen zijn de verhouding jongens/meisjes en het formeren van een ruime groep om samen te fietsen van buiten De Bilt en Bilthoven.

Het eerste leerjaar

Wij kiezen voor een verlengde brugklasperiode, om leerlingen – indien zij dat nodig hebben – een langere periode de tijd te gunnen om het passende niveau te ontdekken. Gedurende het eerste jaar op school is er veel overleg tussen ouders, leerlingen, docenten en mentoren. Zo wordt goed gekeken naar het juiste vervolg in de tweede klas, de derde klas en de jaren daarna.


Gymnasium vanaf brugklas

Leerlingen in een gymnasiumbrugklas hebben naast de gewone vakken ook Klassieke Talen. Het niveau en het tempo in alle vakken ligt hoger dan in de andere brugklassen. Leerlingen die dat willen en aankunnen krijgen op het gymnasium meer uitdaging. Een leerling in een havo/vwo-brugklas kan eventueel de overstap naar een gymnasiumklas maken. Mocht een leerling toch geen gymnasium willen doen, dan kan hij alsnog overstappen naar een havo/vwo-klas.

Meer informatie of contact

Voor meer informatie over havo- en vwo-onderbouw kunt u contact opnemen met de, teamleiders vwo onderbouw Marjolein Regtuijt, of Jeroen Janssen teamleider havo onderbouw.
Marjolein Regtuijt - reg@hetnieuwelyceum.nl
Roos Appel - app@hetnieuwelyceum.nl

Heeft u een specifieke ondersteuningsvraag, neem dan s.v.p. contact op met onze zorgcoördinator Lisanne Verbeeten.
Lisanne Verbeeten - vee@hetnieuwelyceum.nl

Instroom Havo 4

Heb je interesse om na het behalen van je vmbo diploma in te stromen in Havo 4 op het Nieuwe Lyceum? Via onderstaande link staat beschreven hoe de procedure precies verloopt. Het aanmeldingsformulier staat vanaf half januari 2023 op de website.

Procedure aanmelden vmbo/havo 2024-2025

Aanmeldingsformulier havo 4 en 5 2024-2025