Nieuwe ouders

Van basisschool naar middelbaar

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Om onze nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk thuis te doen voelen, organiseren wij direct na de zomervakantie speciale introductiedagen in ons eigen schoolgebouw. Het contact tussen de leerlingen onderling en tussen de mentor en de leerlingen staat hier centraal. Samen met de leerlingmentoren, oudere leerlingen die de mentor steunen in de contacten met de nieuwe brugklas, werkt de mentor een programma af waarin alle aspecten van de school aan bod komen. Hoe is het gebouw ingedeeld, welke schoolregels zijn er en waarom, wat betekenen al die afkortingen van vakken en docentennamen? Op donderdagavond is er een feest speciaal voor alle brugklasleerlingen.

Na de kennismakingsweek zijn onze nieuwe leerlingen echte HNL-ers!
Gedurende het eerste schooljaar houden de mentor en de docenten in de gaten of de leerlingen hun draai hebben gevonden. In dat eerste jaar organiseren wij extra veel activiteiten om de leerlingen aan elkaar en aan de school te laten wennen. Zo is er al aan het begin van het jaar een brugklasfeest en gaan wij samen zwemmen, landschapswerk doen en vieren we Sinterklaas met elkaar.Contact met ouders

Wij vinden goed contact met de ouders heel belangrijk. Wij houden van korte lijnen waarbij ouders en docenten elkaar regelmatig van informatie voorzien omdat wij het persoonlijk contact waarderen. 

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij algemene ouderavonden. Daarnaast vinden tweemaal per jaar 10-minutenavonden plaats waarop ouders een gesprek kunnen hebben met een aantal vakdocenten en zijn er twee aparte spreekavonden voor gesprekken met de mentor. Ouders kunnen vanzelfsprekend ook zelf initiatief nemen voor contact met docenten, mentor, decaan, zorgcoördinator of afdelingscoördinator.

Het hele jaar door hebben ouders en leerlingen inzicht in de cijfers en de aanwezigheidsregistratie via Magister. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord om beveiligd in te kunnen loggen. Hiermee kunnen alleen de resultaten en de aanwezigheid van het eigen kind gevolgd worden.

Gymnasium, atheneum en havo

In onze brugklas zijn leerlingen welkom die van de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo-advies hebben gekregen. Leerlingen met een vwo-advies kunnen vanaf de brugklas kiezen voor het gymnasium. Na de brugklas worden leerlingen bevorderd naar havo 2, atheneum 2 of gymnasium 2.


Samenstelling brugklassen

De overstap naar de middelbare school is een nieuwe fase in het leven. Voor leerlingen is het spannend om nieuwe mensen te ontmoeten. In de brugklas plaatsen wij daarom leerlingen van verschillende basisscholen door elkaar. Maar omdat de overstap soepeler verloopt met een vriend of vriendin, proberen we rekening te houden met de voorkeur van de leerling. Iedere leerling mag daarom één naam opgeven. Andere keuzes bij het samenstellen van brugklassen zijn de verhouding jongens/meisjes en het formeren van een ruime groep om samen te fietsen van buiten De Bilt en Bilthoven.

Het eerste leerjaar

In het eerste leerjaar zitten leerlingen in gemengde havo/vwo-klassen.Na één jaar brugklas worden leerlingen bevorderd naar havo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. Wij kiezen voor een eenjarige brugklasperiode, om leerlingen een maximale periode onderwijs in het eigen tempo en op een passend niveau te bieden. Gedurende het eerste jaar op school is er veel overleg tussen ouders, leerlingen, docenten en mentor. Zo wordt goed gekeken naar het juiste vervolg in de tweede klas en de jaren daarna.


Gymnasium vanaf brugklas

Leerlingen in een gymnasiumbrugklas hebben naast de gewone vakken ook Klassieke Talen. Het niveau en het tempo in alle vakken ligt hoger dan in de andere brugklassen. Leerlingen die dat willen en aankunnen krijgen op het gymnasium meer uitdaging. Een leerling in een havo/vwo-brugklas kan eventueel de overstap naar een gymnasiumklas maken. Mocht een leerling toch geen gymnasium willen doen, dan kan hij alsnog overstappen naar een havo/vwo-klas.

Nieuwe school

Hier vindt u de brochure over het kiezen van een nieuwe school, de aanmeldprocedure en de informatieavonden en Open Dagen van alle middelbare scholen in de regio De Bilt/Zeist.

VO brochure 2021-2022
Lotingsprocedure

We hebben bij de notaris een lotingsprocedure voor de instroom van nieuwe brugklassers opgesteld. We kunnen volgend schooljaar 200 brugklasleerlingen plaatsen.

Aanmeldprocedure

Aanmelden bij het Nieuwe Lyceum

Uiterlijke inleverdatum machtingsformulier bij de basisschool17 februari 2021
Eerste aanmeldronde17 februari t/m 11 maart 2021
Bericht van afwijzing bij ontoelaatbaarheid op grond van advies en niveau23 maart 2021
Bericht van plaatsing eerste ronde en bekendmaking plaatsen voor de tweede ronde1 april 2021
Einde tweede aanmeldronde7 april 2021
Bericht van plaatsing tweede ronde9 april 2021

Meer informatie of contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de, teamleiders vwo onderbouw Marjolein Regtuijt, of Jeroen Janssen teamleider havo onderbouw.
Marjolein Regtuijt - reg@hetnieuwelyceum.nl
Jeroen Janssen - jnn@hetnieuwelyceum.nl

Heeft u een specifieke ondersteuningsvraag, neem dan s.v.p. contact op met onze zorgcoördinator Janneke Waninge.
Janneke Waninge - wan@hetnieuwelyceum.nl