Ouderraad

Ouderraad

Het Nieuwe Lyceum heeft een ouderraad. De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor alle ouders en verzorgers van leerlingen van HNL. Momenteel zijn wij met 9 ouderraadsleden. Vier van ons zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad (MR).

Ouders vertegenwoordigen en betrekken

Als OR zijn wij een aanspreekpunt voor ouders en willen wij de betrokkenheid van ouders bij school en verbinding met school en andere ouders stimuleren. Wij willen ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat betekent dat wij willen weten wat ouders belangrijk vinden en welke vragen zij hebben met betrekking tot HNL. Wij maken daarbij gebruik van een ouderpanel. Op deze manier kunnen we periodiek snel vragen en signalen ophalen. Vervolgens informeren wij de directie over wat er bij ouders leeft en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van de school.

In gesprek met de directie

De ouderraad vergadert ca. zes keer per schooljaar. De directie sluit bij deze overleggen aan. Wij informeren de directie over wat onder de ouders leeft en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van de school. Tijdens deze overleggen worden dan ook diverse onderwerpen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de school en het onderwijs besproken. Denk aan huiswerk en de huiswerkklas, de toetsweken, hoe de school omgaat met tussenuren en lesuitval, het welzijn van leerlingen en de veiligheid op en rond de school.

Thema- en ouderavonden

Twee keer per jaar wordt er een thema-avond georganiseerd. Hiervoor wordt een gastspreker uitgenodigd die ons meeneemt in een –actueel- onderwerp. Denk aan onderwerpen als het puberbrein (lezing was in januari 2023), omgaan met social media en gamen, stress bij jongeren, pesten en drugsgebruik.

Op 22 mei 2023 is een thema-avond voor alle ouders van HNL. Laurens Veltman van Digital Awareness neemt ons mee in de digitale wereld, ofwel het ‘online leven’, van pubers en gaat hierover met ouders in gesprek. Aanvang lezing is om 19.30 uur. Ontvangst is vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief

De OR stuurt naar alle ouders een nieuwsbrief. Hierin komen zaken aan bod als: onderwerpen die in de OR-overleggen besproken zijn, acties die we gaan oppakken en de signalen die we bij ouders hebben opgehaald. Daarnaast plaatsen we de vaste rubrieken ‘in overleg met de directie’ en ‘wetenswaardigheden’.

Contact

Wanneer u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat ze in de OR kunnen of moeten worden besproken, neem dan contact met ons op. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor het ouderpanel. U kunt ons bereiken via: ouderraad@hetnieuwelyceum.nl