Ouderraad

Ouderraad

Het Nieuwe Lyceum heeft een ouderraad. De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor alle ouders en verzorgers van leerlingen van HNL. Momenteel zijn wij met 9 ouderraadsleden. Vier van ons zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad (MR).

Ouders vertegenwoordigen en betrekken

Als OR zijn wij een aanspreekpunt voor ouders en willen wij de betrokkenheid van ouders bij school en verbinding met school en andere ouders stimuleren. Wij willen ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat betekent dat wij willen weten wat ouders belangrijk vinden en welke vragen zij hebben met betrekking tot HNL. Wij maken daarbij gebruik van een ouderpanel. Op deze manier kunnen we periodiek snel vragen en signalen ophalen. Vervolgens informeren wij de directie over wat er bij ouders leeft en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van de school.

In gesprek met de directie

De ouderraad vergadert ca. zes keer per schooljaar. De directie sluit bij deze overleggen aan. Wij informeren de directie over wat onder de ouders leeft en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van de school. Tijdens deze overleggen worden dan ook diverse onderwerpen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de school en het onderwijs besproken. Denk aan huiswerk en de huiswerkklas, de toetsweken, hoe de school omgaat met tussenuren en lesuitval, het welzijn van leerlingen en de veiligheid op en rond de school.

Thema- en ouderavonden

Op 8 april 2024 is er weer een thema-avond voor alle ouders van HNL.

Tijdens deze ouderavond neemt De Nieuwe Lichting je mee in het onderwerp motivatie. Motivatie hangt samen met keuzevrijheid, vooruitgang boeken en betrokkenheid van anderen. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Dat laat De Nieuwe Lichting (DNL) op een hele praktische manier zien.Je kunt je aanmelden, graag voor 25 maart, door een mail te sturen naar ouderraad@hetnieuwelyceum.nl . Vermeld hierbij je naam en met hoeveel personen je wilt komen. Let op: In verband met de ruimte kunnen maximaal 250 ouders zich aanmelden, vol is vol!

Nieuwsbrief

De OR stuurt naar alle ouders een nieuwsbrief. Hierin komen zaken aan bod als: onderwerpen die in de OR-overleggen besproken zijn, acties die we gaan oppakken en de signalen die we bij ouders hebben opgehaald. Daarnaast plaatsen we de vaste rubrieken ‘in overleg met de directie’ en ‘wetenswaardigheden’.

Contact

Wanneer u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat ze in de OR kunnen of moeten worden besproken, neem dan contact met ons op. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden voor het ouderpanel. U kunt ons bereiken via: ouderraad@hetnieuwelyceum.nl