Leerlingenraad

Leerlingenraad

HNL kent een leerlingenraad, die elk jaar tot stand komt na verkiezingen onder alle leerlingen. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen op school. Zij overlegt regelmatig met de schoolleiding over schoolzaken, variërend van het organiseren van schoolfeesten tot de inrichting van de kantine. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut. De bepalingen daarin zijn regelmatig onderwerp van discussie.

De leerlingenraad beschikt over een budget, dat naar eigen inzicht gebruikt kan worden. Het doel is een actieve, positieve en vooral verantwoordelijke leerlingenraad te hebben.

Wil je ons mailen? llr@hetnieuwelyceum.nl

GSA

De GSA is een Gender and Sexuality Alliance, een organisatie die opkomt voor de LHBTIQ+ leerlingen op school, en een veilige plek op school biedt. Het is dezelfde groep die gelegenheden organiseert zoals Paarse Vrijdag en Coming Out Day. De GSA geeft ook voorlichting over seksualiteit en gender, om kennis te verspreiden over dit onderwerp. Dit wordt gedaan omdat er onder jongeren nog veel onwetendheid heerst, wat vaak leidt tot botsingen tussen leerlingen onderling. Om dit te voorkomen is de GSA er; zij biedt een luisterend oor voor diegenen die het nodig hebben en probeert zo veel mogelijk wangedrag tegenover LHBTIQ+ leerlingen te voorkomen.

De GSA wordt voor het grootste deel door leerlingen georganiseerd en bestuurd, met soms wat hulp van twee medewerkers van Het Nieuwe Lyceum: Karen de Laat en Irene Christern. Hierdoor is het een toegankelijke groep, die goed kan begrijpen wat er omgaat in het hoofd van de leerlingen.

Contact met de GSA is mogelijk door het e-mailadres: gsa@hetnieuwelyceum.nl


GSA team