Leerlingenraad

Leerlingenraad

HNL kent een leerlingenraad, die elk jaar tot stand komt na verkiezingen onder alle leerlingen. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen op school. Zij overlegt regelmatig met de schoolleiding over schoolzaken, variërend van het organiseren van schoolfeesten tot de inrichting van de kantine. De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in een leerlingenstatuut. De bepalingen daarin zijn regelmatig onderwerp van discussie.De leerlingenraad beschikt over een budget, dat naar eigen inzicht gebruikt kan worden. Het doel is een actieve, positieve en vooral verantwoordelijke leerlingenraad te hebben.

Wil je ons mailen? llr@hetnieuwelyceum.nl