Hallo?

Donderdag 20 juni wordt onze telefooncentrale naar ‘the cloud’ verplaatst. Mogelijk zijn wij op sommige momenten wat lastiger bereikbaar.  

Resultaten examens

Op 12 juni werd duidelijk hoeveel leerlingen van de havo en het vwo al geslaagd zijn en hoeveel  dat er, naar verwachting, uiteindelijk zullen zijn nadat het herexamen is gemaakt. We verwachten dat we na de tweede termijn 85% van de havo-leerlingen hun diploma kunnen geven en 90% van de vwo-leerlingen. Als die verwachting uitkomt zijn we tevreden over de resultaten.

Uitreiking diploma's

Alle geslaagden van onze havo krijgen dinsdag 9 juli hun diploma. De festiviteiten zijn van 16.00u tot 19.00u. De vwo-leerlingen zijn de volgende dag aan de beurt, woensdag 10 juli. Ook dan beginnen we om 16.00u. 

Akoestische avond

De Akoestische avond was ook dit jaar een succes: zo veel talent, van brugklas tot en met bovenbouw (en oud-leerling Ilse in de pauze en oud-leerling Jeffrey in de jury) maakte deze avond onvergeetlijk! Maud won met haar prachtige optreden de publieksprijs en Maria won met haar krachtige en prachtige optreden een opname in een professionele studio!

Goethe certificaat

Op donderdag 16 mei j.l. kregen de geslaagde leerlingen het Goethe certificaat A2, B1en B2. Lees hier meer over het behalen van een Goethe certificaat op onze school. Van harte gefeliciteerd!

DIAtoetsen

Tot eind mei zullen we in de onderbouw DIAtoetsen afnemen om de taal- en rekenontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Klik hier voor de brief met meer informatie.

Wij leren niet voor school, maar voor het leven

Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.