Uitslag Delf Junior examens

Alle leerlingen die de DELF examens op A1, A2, B1 en B2 niveau hebben gedaan, zijn geslaagd! De officiële diploma’s worden pas in december of januari uitgereikt. Op woensdag 10 juli kun je je cijfers bij mw. Boucharel raadplegen (lokaal Frans). Cijfers worden niet per mail verstuurd. BRAVO A TOUS ET BONNES VACANCES!

Raad van Toezicht

Per 1 juli is er een wijziging in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Op die datum is Agnes van der Baan, nadat haar termijn was afgelopen, teruggetreden en is Aline Pastoor, op voordracht van de Medezeggenschapsraad, lid geworden van de RvT. Op deze site, onder knop contact, zijn het recentelijk door de RvT vastgestelde bestuurlijk jaarverslag en de accountsverklaring toegevoegd.

Wij leren niet voor school, maar voor het leven

Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.