Dé plek voor modern klassikaal onderwijs

Modern Klassikaal Onderwijs voor havo, vwo en gymnasium. Dat is wat je op Het Nieuwe Lyceum kunt verwachten. Dat klinkt misschien ouderwets, maar dat is het zeker niet. Met klassikaal onderwijs bieden we namelijk structuur en een veilige omgeving. Dit helpt jou makkelijker te leren.

En je hoeft je geen zorgen te maken dat klassikaal ‘alleen maar met de hele klas’ is. Je krijgt namelijk ook de tijd om zelfstandig aan opdrachten te werken en je krijgt veel persoonlijke aandacht. Daarnaast kun jij met alle activiteiten die we buiten de klas organiseren, zoals de musical en de debatclub, al je talenten ontdekken.

Daarom is Het Nieuwe Lyceum dé plek!Waar alles samenkomt

Je vindt Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. In het groen, onder de rook van Utrecht. Dit betekent dat je dus nooit meer dan 25 minuutjes hoeft te fietsen. En omdat er vanuit iedere regio in de buurt wel iemand op HNL zit, fiets je nooit alleen. Kunnen jullie die fietsafstand meteen gebruiken om te kletsen over de dag 🙂.

Wil je meer weten over onze middelbare school en het onderwijs? Klik hier

Ons onderwijs

Wij kiezen bewust voor de klas als basis voor ons onderwijs. Binnen de klassikale setting krijgt iedere leerling van de docenten de aandacht die hij/zij verdient. Naast de klassikale kennisoverdracht maakt de docent leren op maat mogelijk door leerlingen met gerichte opdrachten in de klas of buiten het klaslokaal op de studiepleinen zelfstandig te laten werken, al dan niet met behulp van ICT. In ons schoolgebouw zijn de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas, de onderbouw havo, onderbouw vwo, de bovenbouw havo en bovenbouw vwo. De mentor en de docenten bewaken het sociale klimaat binnen de klas en zorgen ervoor dat leerlingen zich gekend voelen.

In onze brugklas zijn leerlingen welkom die van de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo- advies hebben gekregen. Leerlingen met een vwo-advies kunnen vanaf de brugklas kiezen voor het gymnasium. Na de brugklas worden leerlingen bevorderd naar havo/vwo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. 

Missie

Wij leren niet voor school, maar voor het leven.
Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Bijzonder-neutraal: vrijheid van denken.
Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag. Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

Om bovenstaande gedachte in het dagelijkse schoolleven in de praktijk te brengen, hebben wij met elkaar de volgende kernachtige bedoeling geformuleerd:

Samen vormen wij een leer- en werkomgeving waar de continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat, opdat ieder een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij.

Visie

Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

  • We verwelkomen ieders eigenheid
  • Wij stimuleren een onderzoekende houding
  • We benutten de meerwaarde van samenwerking
  • We bouwen voort op wat goed gaat

Schoolleiding

Rector/bestuurder
drs. P.N. Wind - win@hetnieuwelyceum.nl

Conrector
mw. ir. A.A. Mauritz-de Jong - mau@hetnieuwelyceum.nl

J. Janssen MA - jnn@hetnieuwelyceum.nl

Teamleiders
HAVO onderbouw (waaronder B1a, B1b, B1c en B1d) 
mw R.M. Appel MA - app@hetnieuwelyceum.nl

VWO onderbouw (waaronder B1e, B1f, G1a en G1b)
mw. drs. M. Regtuijt  - reg@hetnieuwelyceum.nl

HAVO bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol - ple@hetnieuwelyceum.nl

VWO bovenbouw
mw. drs. H.M. Havelaar - hav@hetnieuwelyceum.nl