Wie zijn wij?

Missie

Wij leren niet voor school, maar voor het leven.
Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Bijzonder-neutraal: vrijheid van denken.
Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag.  Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

Om bovenstaande gedachte in het dagelijkse schoolleven in de praktijk te brengen, hebben wij met elkaar de volgende kernachtige bedoeling geformuleerd:

Samen vormen wij een leer- en werkomgeving waar de continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat, opdat ieder een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij.


Visie

Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

  • We verwelkomen ieders eigenheid
  • Wij stimuleren een onderzoekende houding
  • We benutten de meerwaarde van samenwerking
  • We bouwen voort op wat goed gaat

Ons onderwijs

Wij kiezen bewust voor de klas als basis voor ons onderwijs. Binnen de klassikale setting krijgt iedere leerling van de docenten de aandacht die hij/zij verdient. Naast de klassikale kennisoverdracht maakt de docent leren op maat mogelijk door leerlingen met gerichte opdrachten in de klas of buiten het klaslokaal op de studiepleinen zelfstandig te laten werken, al dan niet met behulp van ICT. In ons schoolgebouw zijn de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas, de onderbouw havo, onderbouw vwo, de bovenbouw havo en bovenbouw vwo. De mentor en de docenten bewaken het sociale klimaat binnen de klas en zorgen ervoor dat leerlingen zich gekend voelen.

In onze brugklas zijn leerlingen welkom die van de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo- advies hebben gekregen. Leerlingen met een vwo-advies kunnen vanaf de brugklas kiezen voor het gymnasium. Na de brugklas worden leerlingen bevorderd naar havo/vwo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. 

Schoolleiding

Rector/bestuurder
drs. P.N. Wind - win@hetnieuwelyceum.nl

Conrector
mw. ir. A.A. Mauritz-de Jong - mau@hetnieuwelyceum.nl

Teamleiders
HAVO onderbouw (waaronder B1a, B1b, B1c en B1d) 
J. Janssen MA - jnn@hetnieuwelyceum.nl

VWO onderbouw (waaronder B1e, B1f, G1a en G1b)
mw. drs. M. Regtuijt  - reg@hetnieuwelyceum.nl

HAVO bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol - ple@hetnieuwelyceum.nl

VWO bovenbouw
mw. drs. H.M. Havelaar - hav@hetnieuwelyceum.nl