Het Nieuwe Lyceum daar wil je zijn!

Wij begrijpen heel goed dat het spannend is om een middelbare school te kiezen. Wij hebben er vertrouwen in dat we je kunnen helpen een goede keuze te maken. De komende maanden kan je op een aantal momenten met onze leerlingen en docenten kennismaken en de school van binnen bekijken. Daarvoor nodigen we je van harte uit. Dan kan je zelf ervaren hoe Het Nieuwe Lyceum voor jou voelt. Als je voor Het Nieuwe Lyceum kiest, kies je voor een fijne en warme school. Naast onze lessen is er genoeg ruimte om ook je andere talenten te ontdekken. Kortom, HNL is een school waar je graag wil zijn.

Rondleiding 10 maart

Voor alle groep 8 leerlingen (en hun ouders) die nog een keer onze school 'in bedrijf' willen zien: je bent van harte welkom op vrijdag 10 maart om 15.00 uur voor een rondleiding. Laat je even weten als je komt? Mailen naar reg@hetnieuwelyceum.nl

Aanmelden eerste ronde: wij nemen iedereen aan!

Op dit moment kan je je als groep 8 leerling aanmelden voor je middelbare school. Dit doet de basisschool voor jou. Leuk als jij naar Het Nieuwe Lyceum komt! We hebben goed nieuws voor je: alle leerlingen die voldoen aan het advies havo of hoger kunnen we allemaal in de eerste ronde aannemen. Wij loten in de eerste ronde dus niet. Fijn gevoel, toch?
Mocht je nog meer informatie over HNL willen, mail dan gerust naar de teamleiders, Jeroen Janssen of Marjolein Regtuijt, bekijk onze JUMP of kijk rond in onze virtuele tour. Wij wensen je heel veel succes met het maken van een keuze voor de middelbare school en hopen jou volgend jaar op HNL te zien!

Ons onderwijs

Wij kiezen bewust voor de klas als basis voor ons onderwijs. Binnen de klassikale setting krijgt iedere leerling van de docenten de aandacht die hij/zij verdient. Naast de klassikale kennisoverdracht maakt de docent leren op maat mogelijk door leerlingen met gerichte opdrachten in de klas of buiten het klaslokaal op de studiepleinen zelfstandig te laten werken, al dan niet met behulp van ICT. In ons schoolgebouw zijn de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas, de onderbouw havo, onderbouw vwo, de bovenbouw havo en bovenbouw vwo. De mentor en de docenten bewaken het sociale klimaat binnen de klas en zorgen ervoor dat leerlingen zich gekend voelen.

In onze brugklas zijn leerlingen welkom die van de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo- advies hebben gekregen. Leerlingen met een vwo-advies kunnen vanaf de brugklas kiezen voor het gymnasium. Na de brugklas worden leerlingen bevorderd naar havo/vwo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. 

Missie

Wij leren niet voor school, maar voor het leven.
Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Bijzonder-neutraal: vrijheid van denken.
Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag. Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

Om bovenstaande gedachte in het dagelijkse schoolleven in de praktijk te brengen, hebben wij met elkaar de volgende kernachtige bedoeling geformuleerd:

Samen vormen wij een leer- en werkomgeving waar de continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat, opdat ieder een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij.

Visie

Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

  • We verwelkomen ieders eigenheid
  • Wij stimuleren een onderzoekende houding
  • We benutten de meerwaarde van samenwerking
  • We bouwen voort op wat goed gaat

Schoolleiding

Rector/bestuurder
drs. P.N. Wind - win@hetnieuwelyceum.nl

Conrector
mw. ir. A.A. Mauritz-de Jong - mau@hetnieuwelyceum.nl

Teamleiders
HAVO onderbouw (waaronder B1a, B1b, B1c en B1d) 
J. Janssen MA - jnn@hetnieuwelyceum.nl

VWO onderbouw (waaronder B1e, B1f, G1a en G1b)
mw. drs. M. Regtuijt  - reg@hetnieuwelyceum.nl

HAVO bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol - ple@hetnieuwelyceum.nl

VWO bovenbouw
mw. drs. H.M. Havelaar - hav@hetnieuwelyceum.nl