Het Nieuwe Lyceum daar wil je zijn!

Wij begrijpen heel goed dat het spannend is om een middelbare school te kiezen. Wij hebben er vertrouwen in dat we je kunnen helpen een goede keuze te maken. De komende maanden kan je op een aantal momenten met onze leerlingen en docenten kennismaken en de school van binnen bekijken. Daarvoor nodigen we je van harte uit. Dan kan je zelf ervaren hoe Het Nieuwe Lyceum voor jou voelt. Als je voor Het Nieuwe Lyceum kiest, kies je voor een fijne en warme school. Naast onze lessen is er genoeg ruimte om ook je andere talenten te ontdekken. Kortom, HNL is een school waar je graag wil zijn.

Op zoek naar meer informatie?

Geen probleem! Neem dan contact op met Jeroen Janssen jnn@hetnieuwelyceum.nl of Marjolein Regtuijt reg@hetnieuwelyceum.nl. Zij zijn de teamleiders van de onderbouw en kunnen antwoord geven op je vragen. Wil je ook even binnen kijken? Zie het linkje voor de virtuele tour.

Nu alvast een kijkje nemen?

Wil je de school van binnen bekijken? Zelf vast door de school lopen? De sfeer van ons moderne gebouw een beetje proeven? En alvast wat van onze lessen zien? Bekijk onze virtuele tour!

start virtuele tour

Kom langs tijdens onze Open Dag!

Let op: de Open Dag zal dit schooljaar plaatsvinden op zaterdag 14 januari 2023. Hiermee komt de datum van 21 januari te vervallen. Dit hebben we gedaan zodat meer kinderen de kans hebben langs te komen op Het Nieuwe Lyceum en kennis te maken met onze leerlingen en medewerkers. Dus noteer alvast in je agenda: 14 januari 2023 van 9.30 tot 12.30 uur. Het Nieuwe Lyceum, daar wil je zijn!

Tijdens deze dag is het mogelijk om verschillende lessen te volgen, aan activiteiten mee te doen en je vragen te stellen aan leerlingen van onze school. Zij kunnen je immers het beste vertellen waarom zij voor Het Nieuwe Lyceum hebben gekozen en wat jij als toekomstige leerling kunt verwachten. We heten je van harte welkom! Kom jij ook? Laat het ons weten! 

Open Lesmiddagen

Onze open lesmiddagen vinden plaats op vrijdag 27 januari en op vrijdag 3 februari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur. We willen je vragen om je hiervoor in te schrijven. Dan weten we precies op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dit is bedoeld voor leerlingen uit groep 8. Tijdens de Open Lesmiddag volg je een aantal lessen en neem je deel aan een activiteit van ons talentprogramma. Ook dan is er de gelegenheid om je vragen te stellen aan zowel de leerlingen van onze school als aan de docenten. Zij vertellen je graag alles over Het Nieuwe Lyceum! Wil jij een middag als een ‘echte’ HNL-er beleven? Meld je dan nu aan! 

Voorlichtingsavonden (digitaal)

Onze voorlichtingsavonden vinden dit schooljaar plaats op 18 en 19 januari 2023 van 19.00 tot 20.00 uur. Ook dit jaar zullen deze voorlichtingsavonden digitaal aangeboden worden. Je hoeft je niet in te schrijven. Op de dag van de voorlichtingsavond zal er een link op de site verschijnen waarmee je kunt inloggen. Tijdens deze avonden zullen wij in gesprek gaan met een aantal leerlingen, docenten, mentoren en andere medewerkers zodat jullie een goed beeld kunnen krijgen van wat Het Nieuwe Lyceum te bieden heeft. Er zal ook gelegenheid zijn om je eigen vragen te stellen en die zullen we op dat moment ook beantwoorden. We verheugen ons erop je dan te zien!

Ons onderwijs

Wij kiezen bewust voor de klas als basis voor ons onderwijs. Binnen de klassikale setting krijgt iedere leerling van de docenten de aandacht die hij/zij verdient. Naast de klassikale kennisoverdracht maakt de docent leren op maat mogelijk door leerlingen met gerichte opdrachten in de klas of buiten het klaslokaal op de studiepleinen zelfstandig te laten werken, al dan niet met behulp van ICT. In ons schoolgebouw zijn de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas, de onderbouw havo, onderbouw vwo, de bovenbouw havo en bovenbouw vwo. De mentor en de docenten bewaken het sociale klimaat binnen de klas en zorgen ervoor dat leerlingen zich gekend voelen.

In onze brugklas zijn leerlingen welkom die van de basisschool een havo-, havo/vwo- of vwo- advies hebben gekregen. Leerlingen met een vwo-advies kunnen vanaf de brugklas kiezen voor het gymnasium. Na de brugklas worden leerlingen bevorderd naar havo/vwo 2, atheneum 2 of gymnasium 2. 

Missie

Wij leren niet voor school, maar voor het leven.
Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Bijzonder-neutraal: vrijheid van denken.
Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag. Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

Om bovenstaande gedachte in het dagelijkse schoolleven in de praktijk te brengen, hebben wij met elkaar de volgende kernachtige bedoeling geformuleerd:

Samen vormen wij een leer- en werkomgeving waar de continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat, opdat ieder een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij.

Visie

Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

  • We verwelkomen ieders eigenheid
  • Wij stimuleren een onderzoekende houding
  • We benutten de meerwaarde van samenwerking
  • We bouwen voort op wat goed gaat

Schoolleiding

Rector/bestuurder
drs. P.N. Wind - win@hetnieuwelyceum.nl

Conrector
mw. ir. A.A. Mauritz-de Jong - mau@hetnieuwelyceum.nl

Teamleiders
HAVO onderbouw (waaronder B1a, B1b, B1c en B1d) 
J. Janssen MA - jnn@hetnieuwelyceum.nl

VWO onderbouw (waaronder B1e, B1f, G1a en G1b)
mw. drs. M. Regtuijt  - reg@hetnieuwelyceum.nl

HAVO bovenbouw
mw. ir. S. Plekkenpol - ple@hetnieuwelyceum.nl

VWO bovenbouw
mw. drs. H.M. Havelaar - hav@hetnieuwelyceum.nl