Wij vinden goed contact met de ouders heel belangrijk. Daarom geven wij zoveel mogelijk informatie.

Aan het begin van het schooljaar zijn er algemene ouderavonden. Wij nodigen u van harte uit deze avonden te bezoeken. Daarnaast vinden 10-minutenavonden plaats waarop ouders een gesprek kunnen hebben met een aantal vakdocenten en zijn er spreekavonden voor gesprekken met de mentor. 

Ouders kunnen vanzelfsprekend ook zelf initiatief nemen voor contact met docenten, mentor, decaan, zorgco√∂rdinator of teamleider. Achter in de schoolgids vindt u de e-mailadressen van alle personeelsleden. U mag verwachten dat uw e-mail binnen enkele werkdagen beantwoord wordt.

Het hele jaar door hebben ouders en leerlingen inzicht in de cijfers en de absentenregistratie via Magister. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een gebruikersnaam en wachtwoord om beveiligd in te kunnen loggen. Hiermee kunnen alleen de resultaten en absenties van uw eigen kind gevolgd worden. Leerlingen krijgen driemaal per jaar een rapport. 

Brieven aan ouders sturen wij niet per post, maar per e-mail. Het is dus van groot belang dat wij het juiste e-mailadres van ouders/verzorgers hebben.