U-talent

Op HNL zijn we sinds 2013 betrokken bij het U-talent programma, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dat betekent, dat getalenteerde leerlingen twee dagen per maand aan de universiteit of de hogeschool deelnemen aan uitdagende bètaprojecten die heel duidelijk vakoverstijgend zijn (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde). 

In vwo4 en havo3 beginnen we met een gedegen selectie voor deze kleine groep bètatalenten (ongeveer 6 per jaar), op basis van een motivatiebrief en -gesprek, de cijfers en de leningen van bètadocenten en mentoren. De gelukkigen gaan dan in havo 4 en 5 of in vwo 5 en 6 deelnemen aan dit zogenaamde "Academieprogramma". Bij goed gevolg krijgen ze dan bij hun diploma een begerenswaardig certificaat van de universiteit.


Daarnaast doet een grotere groep leerlingen (10-15 leerlingen) zowel op de havo als op het vwo mee aan het schoolprogramma (ook de Academie-leerlingen), dat op HNL zelf georganiseerd wordt door de bètasecties. Deze laatste groep leerlingen werkt met zogenaamde "schrapkaarten", waarbij ze bepaalde lessen mogen "schrappen" om in die tijd te werken aan hun schoolprogramma in een aparte ruimte. De ervaring leert, dat het vertrouwen en het beroep op zelfstandigheid en werken in groepjes heel erg motiverend kan zijn. Ook deze projecten zijn vakoverstijgend en heel uitdagend van karakter. Bij goed gevolg krijgen deze leerlingen bij hun diploma een certificaat van de school. 

In de onderbouw kunnen leerlingen al kennismaken met het U-talent programma en gaat een groep getalenteerde leerlingen regelmatig naar de universiteit en doet extra activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld meedoen met de Lego League.