Masterclasses

Taal, Cultuur, Mens en Maatschappij

Dit jaar weer organiseert de Universiteit Utrecht voor V5, V6 en H5 leerlingen 18 masterclasses over taal, cultuur, mens en maatschappij. De masterclasses gaan over diverse onderwerpen: van taal, recht, filosofie, media en communicatie tot geschiedenis, economie, sociologie, onderwijs en kunst. 

De masterclasses duren een dag (meestal van 10.00 uur tot 16.00 uur) en bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en soms rondleidingen of excursies. Het deelnemen aan een masterclass is gratis.

Een masterclass is de uitgelezen kans om je verder te verdiepen in een bepaald onderwerp of om inspiratie op te doen voor je profielwerkstuk. Je maakt mee hoe het er op de universiteit aan toe gaat, waardoor een masterclass ook kan helpen bij je studiekeuze. Bovendien ontmoet je scholieren met dezelfde interesses. Een overzicht van de masterclasses, aanvullende informatie en een inschrijfformulier zijn per mail naar alle leerlingen uit V5, V6 en H5 gestuurd. 

Inschrijven

Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier dat per mail wordt verstuurd. Vergeet niet het formulier aan je ouders te laten ondertekenen. Je scant het ingevulde document en je stuurt het in een PDF-formaat naar bol@hetnieuwelyceum.nl

Houd rekening met de data van de toetsweken! Sommige masterclasses zijn niet voor H5-leerlingen toegankelijk. Mocht je aanvullende informatie nodig hebben, kun je via de mail met Christine Boucharel contact opnemen: bol@hetnieuwelyceum.nl.