Nieuw(s)

Start Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de eerste ronde. Deze wordt altijd in januari gehouden op alle deelnemende scholen. De speelse maar uitdagende opgaven testen je creativiteit en wiskundig inzicht.

Wedstrijdrondes Nederlandse Wiskunde Olympiade

  • eerste ronde: 20-30 januari 2020 locatie: op scholen
  • tweede ronde: 13 maart 2020 locatie: op universiteiten
  • finale: 11 september 2020 locatie: Technische Universiteit Eindhoven
  • prijsuitreiking: 6 november 2020 locatie: Technische Universiteit Eindhoven