Missie en visie

Missie

Wij leren niet voor school, maar voor het leven.

Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat, dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen die op hun eigen manier een waardevolle rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Bijzonder-neutraal: vrijheid van denken.

Het Nieuwe Lyceum biedt voortgezet onderwijs op bijzonder-neutrale grondslag.  Voor ons houdt dit in dat medewerkers en leerlingen wezenlijk in elkaar geïnteresseerd zijn en daardoor bereid om verschillende ideeën met elkaar te delen waardoor ieder zijn eigen denkbeelden kan vormen.

Visie

Op Het Nieuwe Lyceum werken we volgens vier leidende principes:

  • We verwelkomen ieders eigenheid
  • We bouwen voort op wat goed gaat
  • Wij stimuleren een onderzoekende houding
  • We benutten de meerwaarde van samenwerking