De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven en vinden plaats binnen het primaire proces van de schoolorganisatie. Het managementteam van Het Nieuwe Lyceum bestaat uit een rector/bestuurder, 2 conrectoren en in totaal 4 teamleiders.
De teamleider draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het team, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school, geeft leiding aan zijn teamleden en verzorgt, indien nodig, onderwijs.

Vacaturetekst