Enthousiaste en inspirerende conrector gevraagd (0,8 fte)

Op dit moment wordt de directie van de school gevormd door de rector-bestuurder samen met een conrector. Zij worden ondersteund door vier teamleiders. Per schooljaar 2023-2024 wordt er een driehoofdige directie gevormd. Je werkt samen en benut de samenhang tussen en mogelijkheid tot het overnemen van verschillende portefeuilles binnen de directie.
De digitale voorselectiegesprekken met de begeleidend adviseur vinden plaats op 11, 12 en 15 mei.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op maandag 22 mei (middag en begin avond) en de tweede ronde op vrijdag 26 mei (ochtend).
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
We zien je reactie graag uiterlijk 10 mei 2023 tegemoet.

Profielschets