Thijs Launspach zorgt voor grote opkomst op Het Nieuwe Lyceum

Pubers proberen zo goed mogelijk te voldoen aan hoge verwachtingen, van zichzelf en de omgeving. Het presteren op school, de sociale druk, drukke weekschema’s en social media spelen daarbij een belangrijke rol. Niet zo gek dus dat de mentale gezondheid van jongeren onder druk staat.

We zien een terugval in de mentale gezondheid van jongeren. Stress neemt toe, eenzaamheid onder jongeren stijgt en een kwart van de jongeren vindt het leven zinloos. Op de vragen wat de oorzaken zijn en hoe we de mentale veerkracht van jongeren kunnen vergroten, werd in een interactief betoog antwoord gegeven door psycholoog, schrijver en spreker Thijs Launspach. Hij deed dit op uitnodiging van de ouderraad van HNL op 28 november.

Ruim een uur lang luisterden ca. 400 ouders aandachtig en kregen daarna de mogelijkheid om vragen te stellen. Thijs Launspach vertelde in zijn lezing dat de mentale problemen bij jongeren onverminderd hoog zijn en dat daarbij verschillende maatschappelijke factoren een rol spelen. Zo gaf hij aan dat jongeren in een snel veranderende, complexe en onzekere wereld leven. Daarbij hebben jongeren hoge – vaak onrealistische - verwachtingen van zichzelf waar ze aan moeten voldoen. Ook is de huidige norm van ‘altijd gelukkig zijn’ niet realistisch. Ook vergelijken jongeren zichzelf ‘omhoog’. Tenslotte ging hij in op de negatieve invloed van sociale media op jongeren. Gelukkig zijn er ook aanknopingspunten om de veerkracht van jongeren te vergroten, Thijs Launspach nam deze met de ouders door. Daarbij stond hij ook stil bij de rol van school en de ouders. Waarbij zijn slotwoorden waren: leer je kind ‘je bent al genoeg’.

Twee keer per jaar organiseert HNL een thema-avond waarvoor ouders van HNL-leerlingen worden uitgenodigd. Dat het onderwerp mentale gezondheid leeft, bleek uit de overweldigende belangstelling voor deze lezing.