DELF-Junior

Vanaf leerjaar 2 kunnen al onze leerlingen zich inschrijven voor de DELF-examens. Dit zijn internati-onaal erkende Franse taalexamens, waarbij we op Het Nieuwe Lyceum de niveaus A1 t/m B2 certifice-ring aanbieden. Een diploma op B2-niveau garandeert toelating op Franstalige universiteiten zonder taaltoets.