Het Nieuwe Lyceum 85 jaar!

Vorig jaar bestond Het Nieuwe Lyceum 85 jaar. Helaas moesten we dit ongemerkt voorbij laten gaan. Gelukkig kunnen we nu weer gezamenlijk activiteiten ondernemen en zal ons lustrum plaatsvinden op woensdag 10/11, donderdag 11/11 en vrijdag 12/11. 

   

De Uithof

Woensdag 10 november
Woensdag gaan we met de hele school naar de Uithof in Den Haag. De Uithof is een multifunctionele sport- en evenementenlocatie. De leerlingen kunnen zich opgeven voor twee activiteiten waarvoor zij t.z.t. een digitaal inschrijfformulier ontvangen. We gaan allemaal schaatsen en daarnaast mogen de leerlingen nog een activiteit kiezen. De volgende activiteiten worden aangeboden: Boogschieten, bumperbal, curling, skiën, snowboarden, klimmen, bungee soccer, sumoworstelen, lasergame en karten.

De onderbouw (klas 1 t/m 3) vertrekt rond 9.00 uur en de bovenbouw (klas 4 t/m 6) omstreeks 12.00 uur. De onderbouwleerlingen zijn rond een uur of 15.00 uur terug en de bovenbouw leerlingen rond 18.15 uur. Iedereen die op woensdag werkt zal worden ingezet als begeleider. Mocht je op woensdag vrij zijn en toch graag mee willen dan kan je je bij mij (JNN) opgeven.

Boom Chigago

Donderdag 11 november
Donderdag komt Boom Chigago naar onze school. Boom Chicago's comedy shows zijn een mix van scherpe sketches, snelle improvisaties, video, muziek en social media die zich in hoog tempo afwisselen. Er worden drie voorstellingen gegeven in het Engels. In het dagrooster komt te staan wanneer welke klassen naar de voorstelling gaan en wie deze voorstelling zal begeleiden. Voor de rest van de dag geldt dat de leerlingen vrij zijn.

Vossenjacht

Vrijdag 12 november
Vrijdagochtend (10 – 12 uur) houden we een vossenjacht in het dorp. Leerlingen kunnen bij de receptie een kaart ophalen om daarna richting het dorp te vertrekken om zoveel mogelijk vossen te spotten. Het zou leuk zijn als er veel personeelsleden meedoen. Het staat je natuurlijk vrij om zelf een outfit te kiezen. Je kan je opgeven bij Karen de Laat (lat@hetnieuwelyceum.nl). Mocht je nog speciale wensen hebben dan is het ook mogelijk om kleren te huren. Geef dit dan graag aan in je mail aan Karen.

Reünie

Zaterdag 20 november
Op zaterdagmiddag 20 november vindt de reünie voor oud-leerlingen en (oud-)personeelsleden plaats. Vanaf 14 uur zijn jullie welkom om oud personeelsleden te ontmoeten. Vanaf 15 uur zijn de oud-leerlingen welkom. Rond 19 uur is de sluiting. De aanmelding verloopt via ‘1,2,3Reünie’ www.reuniehetnieuwelyceum.nl en is gratis voor jullie.