Debat

Onze debatclub is volop actief! Jaarlijks doet HNL mee aan diverse nationale en internationale debat toernooien, zoals:

Het NK Debatteren voor Scholieren. Dit toernooi bestaat al achttien jaar en is uitgegroeid tot het grootste parlementaire debattoernooi van Nederland. Meer dan honderd scholen gaan jaarlijks op dit toernooi de verbale strijd met elkaar aan om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen.

Het Lagerhuis toernooi. Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er zo'n 200 scholen mee. Er worden in januari en februari vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De winnaars van de landelijke finale winnen een unieke prijs: zij brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York.

Het Unicef Kinderrechten Debattoernooi. UNICEF organiseert samen met de Stichting Nederlands Debat Instituut het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. De winnaars van dit toernooi gaan op Kleine Prinsjesdag - aan de vooravond van Prinsjesdag - in debat met Kamerleden. Door te debatteren over belangrijke vraagstukken binnen de kinderrechten.

Het European Youth Parliament (EYP). Het EYP helpt jongeren met het ontwikkelen van levensvaardigheden, verbinden met hun maatschappij, en het ontdekken van Europa. EYP is voor jongeren uit alle landen van Europa – niet alleen de EU – die geïnteresseerd zijn in het ontdekken van hun nationale samenleving, de Europese samenleving en de Europese identiteit. Het EYP is opgericht in 1987 en bestaat ondertussen uit meer dan dertig nationale comités en ruim 30.000 actieve leden.

Daarnaast organiseert de debatclub jaarlijks een debattoernooi voor alle klassen in de tweede jaarlaag, voor veel leerlingen een eerste stap richting de debatclub. Het toernooi staat in het teken van de kinderrechten.

TEDxYouth@HNLBilthoven

Voor enthousiaste leerlingen uit de bovenbouw is er ook de mogelijkheid om in het TEDxteam te komen en de jaarlijkse TEDxYouth avond op het HNL te organiseren. Een avond voor leerlingen en ouders met jonge inspirerende sprekers die in het Engels korte TEDxtalks houden over uiteenlopende onderwerpen. De organisatie van deze avond ligt bijna volledig in handen van het TEDxteam. Zij bedenken het thema, zoeken interessante sprekers en zorgen voor publiciteit en sponsoring. HNL heeft de officiële licentie om een dergelijk evenement te organiseren.

Steunuren en talenturen

Onze leerlingen kunnen vanaf de brugklas onderwijs volgen dat past bij hun behoeften, interesses en capaciteiten. Leerlingen krijgen, als ze daarvoor kiezen, naast de vaklessen extra steun via deze uren. De reguliere lesstof van vakken als bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde wordt hier anders benaderd of de stof wordt herhaald. Deze groepen zijn kleiner dan de gewone klassen, waardoor de leerlingen nog meer uitleg kunnen krijgen om weer verder te kunnen met de stof.

Op andere gebieden vinden de leerlingen meer uitdaging: ze kiezen dan voor een talentuur dat verrijking biedt, zoals de academieklas voor tekenen, muziek- of theaterlessen of ze gaan extra sporten. Voor de andere afdelingen kunnen bijvoorbeeld de Academieklas, Cambridge English, DELF-Frans, Goethe-Duits of (DELE)-Spaans gekozen worden. In deze uren zitten de leerlingen niet in klassenverband bij elkaar, maar bestaat de groep uit leerlingen die dezelfde keus hebben gemaakt.

Versterkt talenonderwijs (VTO)

Versterkt Talenonderwijs (VTO) betekent het aanbieden van extra uren Duits, Frans en Spaans bovenop de verplichte, standaard uren. Deze extra uren zijn bedoeld ter verdieping en verbreding van de doeltaal en zijn niet als steun voor zwakkere leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor Cambridge Engels. Het VTO biedt kansen voor excellentie binnen de school.

Waarom is VTO goed voor HNL?

Het behalen van een VTO-diploma kan de toelating tot universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland vergemakkelijken. Ook voor werkgevers is het behalen van een taaldiploma interessant. Het VTO biedt mogelijkheden om het beste uit onze leerlingen te halen door ze extra uit te dagen. Dit betekent ook dat, als een leerling deelneemt aan het programma, er een optimale werkhouding, motivatie en inzet van die leerling verwacht mag worden.

Wat betekent VTO op HNL?

HNL heeft een lange traditie als het aankomt op VTO. Het programma omvat Cambridge (Engels), DELE (Spaans), DELF-junior (Frans) en Goethe-certificaten (Duits). Hiermee is HNL onderscheidend, want er zijn maar weinig scholen die met vier verschillende vakken tegelijkertijd versterkt taalonderwijs aanbieden.

Informatie Duits (Goethe certificaten)

Brief Goethe 2019-2020

Informatie Frans (DELF-junior)

Informatie Spaans (DELE)

Cambridge Certificate

In klas 2 kunnen onze leerlingen die de Engelse taal vrij makkelijk oppakken en gemotiveerd zijn om taalbeheersing naar een hoog niveau te tillen meedoen aan een selectieprogramma voor de Cambridge lessen onderbouw. Eenmaal door de selectieprocedure starten de havo en vwo-leerlingen halverwege klas 2 aan de Cambridge lessen die 2 keer per week ingeroosterd worden. De gymnasium leerlingen bereiden zich vanuit de reguliere les Engels voor op het Cambridge examen First Certificate. Voor alle leerlagen geldt dat een First Certificate examen eind leerjaar 3 gedaan kan worden. Leerlingen hebben dan ruim een jaar de lessen gehad om zich hiervoor voor te bereiden. Deelname aan het First Certificate examen is een persoonlijke keuze en daarmee dus niet verplicht. De Cambridge lessen in de onderbouw bieden tevens een goede basis voor het Cambridge programma dat in de bovenbouw gevolgd kan worden.

Ook voor deelname aan het Cambridge Advanced gaat een selectie vooraf. Deze vindt plaats halverwege leerjaar 3. In de bovenbouw kunnen de geselecteerde leerlingen, mits voldoende getalenteerd en gemotiveerd, zich voorbereiden op het examen Advanced Cambridge English (CAE). Op het havo gebeurt dat in aparte lessen. Op het vwo kiezen de leerlingen dan de Cambridge-Engels leerlijn. Dat houdt in dat zij zich in de reguliere lessen Engels in vwo-4 en vwo-5 op het CAE examen voorbereiden. Na het examen CAE in het voorjaar in vwo-5 bereiden ze zich in het einde van vwo-5 en in vwo-6 voor op het reguliere eindexamen Engels. Kijk hier voor meer informatie.

U-talent

Op HNL zijn we sinds 2013 betrokken bij het U-talentprogramma, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dat betekent, dat getalenteerde leerlingen twee dagen per maand aan de universiteit of de hogeschool deelnemen aan uitdagende bètaprojecten die heel duidelijk vakoverstijgend zijn (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde). In vwo4 en havo3 beginnen we met een gedegen selectie voor deze kleine groep bètatalenten (ongeveer 6 per jaar), op basis van een motivatiebrief en -gesprek, de cijfers en de meningen van bètadocenten en mentoren. De gelukkigen gaan dan in havo 4 en 5 of in vwo 5 en 6 deelnemen aan dit zogenaamde "Academieprogramma". Bij goed gevolg krijgen ze dan bij hun diploma een begerenswaardig certificaat van de universiteit.

Daarnaast doet een grotere groep leerlingen (10-15 leerlingen) zowel op de havo als op het vwo mee aan het schoolprogramma (ook de Academie-leerlingen), dat op HNL zelf georganiseerd wordt door de bètasecties. Deze laatste groep leerlingen werkt met zogenaamde "schrapkaarten", waarbij ze bepaalde lessen mogen "schrappen" om in die tijd te werken aan hun schoolprogramma in een aparte ruimte. De ervaring leert, dat het vertrouwen en het beroep op zelfstandigheid en werken in groepjes heel erg motiverend kan zijn. Ook deze projecten zijn vakoverstijgend en heel uitdagend van karakter. Bij goed gevolg krijgen deze leerlingen bij hun diploma een certificaat van de school.

In de onderbouw kunnen leerlingen al kennismaken met het U-talent programma en gaat een groep getalenteerde leerlingen regelmatig naar de universiteit en doet extra activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld ieder jaar meedoen met de Lego League.