Talent

Veel leerlingen op onze school kunnen meer uitdaging aan dan het reguliere programma biedt. We vinden het belangrijk om hen te stimuleren deze talenten te benutten. We hebben daarvoor een ruim aanbod aan extra-curriculaire activiteiten. Heel concreet zijn dat bijvoorbeeld programma’s voor taalcertificaten, zoals Cambridge, DELF, DELE en Goethe.

Als ambitieschool zijn we aangesloten bij U-talent Academie; dit biedt bèta-leerlingen mogelijkheden om een dag of in de bovenbouw een uitgebreider programma mee te lopen op de Hogeschool Utrecht of de Universiteit van Utrecht. Ook krijgen leerlingen de gelegenheid om masterclasses op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen te volgen.Het Nieuwe Lyceum kent verder een actieve debatclub, die regelmatig prijzen in de wacht sleept. Ook op cultureel vlak kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen, zoals bij de organisatie van het jaarlijkse TedX-evenement,in de academieklas, de jaarlijkse musical en de muziekavonden.