Rapportvergaderingen

Donderdag 28 november t/m woensdag 4 december. Op deze dagen geldt het 40-minuten rooster.