Downloads

Aanmeldingsformulieren:

formulier om aan te geven bij wie je in de klas wilt
aanmeldingsformulier brugklas
aanmeldingsformulier havo 2/3
aanmeldingsformulier havo 4/5
aanmeldingsformulier vwo 2/3
aanmeldingsformulier vwo 4/5/6

procedure aanmelding VMBO 4-HAVO 4 

ERWD-beleid en Dyslexiebeleid

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Genotmiddelenregelement

POVO brochure

Pestprotocol

Sociaal veiligheidsplan

Bevorderingsnormen

Bevorderingsreglement

Weging toetsen onderbouw

Examenreglement

Lessentabel 2018-2019

Ondersteuningsprofiel

Gebruik MacBook (let op het vermelde startjaar):

Gebruikersovereenkomst leerlingen brugklas 16-17 HNL 

Voorwaarden gebruikersovereenkomst leerlingen brugklas 16-17 Macbook 2016-2017

HNL Macbookprotocol leerlingen brugklas 2016-2017

Informatie DIAtoetsen

_NNL1869.jpg