Decanen

Dit is onze eigen decanensite. Hierop is bijna alles te vinden dat nodig is om je te oriënteren op een vervolgopleiding. Aan onze site is ook de Keuzegids gekoppeld. Hierin worden opleidingen met elkaar vergeleken.

Andere oriëntatiemogelijkheden

Alle open dagen zijn hier te vinden.

Daarnaast hebben alle opleidingen eigen sites met informatie.

Overheid

De laatste regelgeving is te vinden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie voor OC&W: DUO (www.duo.nl). Hier vind je informatie over studiefinanciering, over studies met aanvullende eisten, numerus fixus, selectie en/of loting en veel andere zaken.

Hier vind je ook een overzicht van studies met numerus fixus (beperkt aantal toelatingen).

Aanmelding vervolgopleiding:

Let op uiterste aanmelddata. Deze zijn absoluut en lopen uiteen van 15 januari tot 15 mei. Er zijn echter bij verschillende opleidingen al eerder selectiedata, soms zelfs direct na de zomervakantie.

Aanmelding gaat via Studielink.

Hiervoor heb je een DigiD-code nodig die je zelf moet aanvragen. Deze aanvraag duurt vaak enkele dagen, dus vraag hem op tijd aan.

Matching-traject Universiteit Utrecht

UU werkt met matching-traject. Bij voorkeur aanmelden in januari, omdat je dan mee kunt doen met allerlei extra activiteiten. Uiterste aanmelding: 1 mei 2016.

Studiefinanciering

De studiefinanciering moet aangevraagd worden bij DUO. Hier vind je ook de officiële stand van zaken en hoe de financiering is opgebouwd.

Pakketkeuze

Iedere leerling heeft een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel in zijn pakket. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen binnen ieder schooltype hetzelfde. Iedere leerling moet een van de vier profielen kiezen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT).
Ook in het vrije deel moeten de leerlingen nog één of twee examenvakken kiezen. Leerlingen kunnen kiezen uit vrijwel alle examenvakken van de andere profielen. Alle leerlingen, van zowel gymnasium, atheneum als havo, kiezen hun examenvakken in de derde klas. De verdeling van de vakken over de leerjaren in het vwo is zodanig gemaakt, dat een doorstroming van havo 5 naar vwo 5 mogelijk is zonder dat de leerlingen heel veel inhaalwerk hebben.

Wel moeten leerlingen in havo 5 die een overstap naar vwo 5 willen maken, twee vakken in de vrije ruimte hebben, waaronder Frans of Duits. Ook moet wiskunde in het pakket zitten. De teamleider vwo bovenbouw kan desgewenst meer informatie verschaffen.

Vervolgopleidingen HBO

Vervolgopleidingen WO

Profielkeuzeboekje (vwo)

presentatie decanen informatieavond derde klassen november 2018

 

 

a.jpg