HNL en ICT

HNL en ICT

ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij de meerwaarde van het gebruik van ICT in onze lessen uitgebreid onderzocht. De grote vraag vanuit docenten naar ICT-ondersteuning heeft ertoe geleid dat wij in het schooljaar 2016/2017 in de brugklas zijn gestart met een eigen device voor elke leerling.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij iedere leerling zo goed mogelijk willen ondersteunen in zijn persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT. Moderne digitale leermiddelen bieden de mogelijkheid de leerstof aan te passen aan het niveau van de leerling. Deze adaptiviteit ondersteunt ons om in het onderwijs te differentiëren. Daar waar nodig bieden adaptieve programma’s de leerling extra ondersteuning of schakelen eerder door als blijkt dat de leerling de stof beheerst. Daarnaast zijn er veel handige programma’s beschikbaar waarmee leerlingen extra kunnen oefenen en/of bestaande kennis kunnen uitbreiden. De talloze mogelijkheden die het internet biedt, stelt ons in staat ons onderwijs te verrijken.

Naast het inzetten van ICT ter ondersteuning van het leerproces is het ook belangrijk dat leerlingen hun weg weten te vinden in het enorme aanbod aan technologie. Wij besteden daarom ook aandacht aan het verantwoord en respectvol omgaan met bijvoorbeeld social media.

HNL biedt ouders de mogelijkheid om via school een laptop aan te schaffen. Dit is niet verplicht. Het voordeel van aanschaffen via school is dat wij u volledig ontzorgen ten aanzien van het beheer van de laptop. Wij zorgen voor een regelmatige update van de voor ons onderwijs benodigde software, voor goede beveiliging van de data en een zorgvuldig beheer. Voorts zorgen wij bij problemen op hetzelfde moment voor een vervangende laptop en bemiddelen in de reparatie. Ook dan heeft u geen zorgen over de continuiteit van het leerproces van de leerling.

Eind juni treft u hier meer informatie hoe u de schoollaptop kunt bestellen. 

Tenslotte wijzen wij u hierbij op HNL MacBookprotocol 2019-2020, waarin een aantal regels rondom het gebruik van de MacBook staan vermeld.

Terug te lezen documenten voor gebruikers vanaf schooljaar 2016-2017:

HNL MacBookprotocol 2019-2020, gebruikersovereenkomst 2016-2017, voorwaarden gebruikersovereenkomst 2016-2017.

Terug te lezen documenten voor gebruikers vanaf schooljaar 2017-2018:

HNL MacBookprotocol 2017-2018, Gebruikersovereenkomst en voorwaarden MacBook 2017-2018

Terug te lezen documenten voor gebruikers vanaf schooljaar 2018-2019:

HNL MacBookprotocol 2018-2019