ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij de meerwaarde van het gebruik van ICT in onze lessen uitgebreid onderzocht. De grote vraag vanuit docenten naar ICT-ondersteuning heeft ertoe geleid dat wij in het schooljaar 2016/2017 in de brugklas zijn begonnen de leerlingen te voorzien van een eigen MacBook.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij iedere leerling zo goed mogelijk willen ondersteunen in zijn persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT.

Moderne digitale leermiddelen bieden de mogelijkheid de leerstof aan te passen aan het niveau van de leerling. Deze adaptiviteit ondersteunt ons om in het onderwijs te differentiëren. Daar waar nodig bieden adaptieve programma’s de leerling extra ondersteuning of schakelen eerder door als blijkt dat de leerling de stof beheerst. Daarnaast zijn er veel handige programma’s beschikbaar waarmee leerlingen extra kunnen oefenen en/of bestaande kennis kunnen uitbreiden. De talloze mogelijkheden die het internet biedt, stelt ons in staat ons onderwijs te verrijken.

Naast het inzetten van ICT ter ondersteuning van het leerproces is het ook belangrijk dat leerlingen hun weg weten te vinden in het enorme aanbod aan technologie. Wij besteden daarom ook aandacht aan het verantwoord en respectvol omgaan met bijvoorbeeld social media.

Macbook bestellen voor gebruikers bovenbouw vanaf schooljaar 2018-2019:

Klik hier voor de brief van april 2018 met de aankondiging aanbod.

Klik hier voor de brief 28 juni 2018 met aanbod aanschaf MacBook

Klik hier om naar de website van onze leverancier Xando te gaan en te bestellen.

documenten_1.jpg