Corona

Corona-maatregelen op Het Nieuwe Lyceum

Uit alle onderzoeken wordt langzamerhand duidelijk dat leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar wel besmettelijk kunnen zijn, maar dat in de meeste gevallen de ziekteverschijnselen veroorzaakt door het virus voor hen beperkt zijn. Sinds één juli is het om die reden niet meer noodzakelijk voor leerlingen om onderling anderhalve meter afstand te houden van elkaar binnen de school. Alle andere Corona-maatregelen blijven echter wel van kracht zoals: 

  • Al bij lichte verschijnselen thuisblijven en testen 
  • Het reinigen van de handen bij binnenkomst 
  • Het schoonmaken van tafels aan het begin van de les 
  • Aangepaste looproutes in het gebouw 
  • Alle afspraken in het leerlingenprotocol 
  • Inclusief alle afspraken vanuit het RIVM. 

De anderhalve meter maatregel geldt wel voor alle medewerkers van school. Voor medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerker is het verplicht om anderhalve meter uit elkaar te blijven. Om voor iedereen zoveel mogelijk de veiligheid te garanderen heeft de schoolleiding voor het nieuwe schooljaar besloten om aanvullende maatregelen in te voeren. 

Mondkapjes 

Het Nieuwe Lyceum is een prachtig gebouw met het modernste klimaatsysteem dat er op dit moment voor scholen is. Alleen zijn de gangen in het gebouw niet overal breed genoeg om de anderhalve meter voor het personeel te garanderen. De looproutes met éénrichtingsverkeer blijven bestaan maar er blijven plekken in het gebouw waar er tijdens de leswisseling sprake is van opstoppingen en groepsvorming. We kunnen in de gangen, trappenhuizen en centrale hal de anderhalve meter maatregel niet handhaven. De schoolleiding heeft om die reden besloten, om naast de richtlijnen van het RIVM, het dragen van een mondkapje voor zowel leerlingen als personeel in de gangen te verplichten. 

Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee!

Een continurooster met gespreide pauzes 

Om te voorkomen dat ruim 1.150 leerlingen en 120 personeelsleden tegelijk pauze hebben, heeft de schoolleiding het besluit genomen om een continurooster in te voeren waarin de leerlingen en docenten in het 4e, 5e of 6e uur een tussenuur hebben. 

In dit rooster zijn er naast deze tussenuren geen andere pauzes opgenomen. 

We gaan ervanuit dat leerlingen in staat zijn om maximaal 4 lesuren (effectief 3 klokuren) achter elkaar te kunnen volgen, waarna een leerling een tussenuur in de kantine of een korte pauze in de klas heeft. Voor een beperkt aantal leerlingen dat meer dan 4 uur aaneengesloten op het rooster heeft staan, geldt dat zij in overleg met hun mentor een kwartier pauze in één van de lessen houden. 

Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag hanteren we een lesuur van 50 minuten dat bestaat uit 45 minuten les in het lokaal en 5 minuten looptijd. Op de donderdag duurt een les 45 minuten (40 minuten in de klas + 5 minuten looptijd). Het 45 minuten-rooster op donderdag is noodzakelijk om een vergadermiddag mogelijk te maken.