HNL en ICT

ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij de meerwaarde van het gebruik van ICT in onze lessen uitgebreid onderzocht. De grote vraag vanuit docenten naar ICT-ondersteuning heeft ertoe geleid dat wij in het schooljaar 2016/2017 in de brugklas zijn begonnen de leerlingen te voorzien van een eigen MacBook.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij iedere leerling zo goed mogelijk willen ondersteunen in zijn persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT.

Moderne digitale leermiddelen bieden de mogelijkheid de leerstof aan te passen aan het niveau van de leerling. Deze adaptiviteit ondersteunt ons om in het onderwijs te differentiëren. Daar waar nodig bieden adaptieve programma’s de leerling extra ondersteuning of schakelen eerder door als blijkt dat de leerling de stof beheerst. Daarnaast zijn er veel handige programma’s beschikbaar waarmee leerlingen extra kunnen oefenen en/of bestaande kennis kunnen uitbreiden. De talloze mogelijkheden die het internet biedt, stelt ons in staat ons onderwijs te verrijken.

Naast het inzetten van ICT ter ondersteuning van het leerproces is het ook belangrijk dat leerlingen hun weg weten te vinden in het enorme aanbod aan technologie. Wij besteden daarom ook aandacht aan het verantwoord en respectvol omgaan met bijvoorbeeld social media.

Macbook bestellen voor gebruikers bovenbouw vanaf schooljaar 2018-2019:

Binnenkort vindt u hier informatie over het bestellen van een Macbook voor leerlingen die vanaf augustus 2018 in de vierde klas of hoger zitten.

Terug te lezen documenten voor gebruikers vanaf schooljaar 2016-2017:

MacBookprotocol 2016-2017gebruikersovereenkomst 2016-2017voorwaarden gebruikersovereenkomst 2016-2017.

Terug te lezen documenten voor gebruikers vanaf schooljaar 2017-2018:

HNL MacBookprotocol 2017-2018Gebruikersovereenkomst en voorwaarden MacBook 2017-2018

Bestellen van de MacBook voor brugklasleerlingen 2018-2019:

Voor leerlingen en ouders van de brugklas 2018-2019 kan de MacBook als volgt besteld worden:

  1. Via onderstaande link komt u bij de webshop van Xando, onze leverancier. U kunt vervolgens kiezen tussen ‘betalen ineens’ of ‘koop op afbetaling’.
    Bij ‘betaling ineens’ rondt u het koopproces af met Xando. Voor ‘koop op afbetaling’ wordt u doorgeleid naar de omgeving van Edurable, die de financiering regelt. Hier vindt u meer informatie over ‘koop op afbetaling’.

  2. Hoewel de kans op schade bij voorzichtig gebruik klein is, kan er natuurlijk weleens schade optreden. Als u kiest voor de ‘betaling ineens’, dan kunt u een servicepakket afsluiten. Meer informatie over het servicepakket vindt u hier. Hierin staat ook vermeld op welke wijze u het servicepakket kunt afsluiten. U heeft daarbij de klas en het leerlingnummer van de leerling nodig (zie toegezonden brief d.d. 26 juni 2018).

  3. Als u geen servicepakket heeft afgesloten zullen wij bij schadegevallen kosteloos zorgen voor een schaderapportage, zodat de schade eventueel gemeld kan worden bij de eigen (inboedel/schade/aansprakelijkheids-) verzekering.

Tenslotte wijzen wij u hierbij op ons HNL MacBookprotocol 2018-2019, waarin een aantal zaken is geregeld rondom het gebruik van de MacBook.

Via deze link kunt u bestellen. U heeft hiervoor een toegangscode nodig. Deze toegangscode treft u aan in de brief die u 26 juni is toegestuurd. Heeft u deze code niet meer in bezit, neem dan alstublieft contact met onze administratie op via 030 – 2283060.

leerlingen_3.jpg