Talent

Debat

Onze debatclub is volop actief! Jaarlijks doet HNL mee aan diverse nationale en internationale debat toernooien, zoals:

Het NK Debatteren voor Scholieren. Dit toernooi bestaat al achttien jaar en is uitgegroeid tot het grootste parlementaire debattoernooi van Nederland. Meer dan honderd scholen gaan jaarlijks op dit toernooi de verbale strijd met elkaar aan om te bepalen wie zich kampioen van Nederland mag noemen.

Het Lagerhuis toernooi. Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er zo'n 200 scholen mee. Er worden in januari en februari vijftien voorrondes gespeeld verspreid door Nederland. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De winnaars van de landelijke finale winnen een unieke prijs: zij brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een bezoek aan de Verenigde Naties in New York.

Het Unicef Kinderrechten Debattoernooi. UNICEF organiseert samen met de Stichting Nederlands Debat Instituut het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. De winnaars van dit toernooi gaan op Kleine Prinsjesdag - aan de vooravond van Prinsjesdag - in debat met Kamerleden. Door te debatteren over belangrijke vraagstukken binnen de kinderrechten.

Het European Youth Parliament (EYP). Het EYP helpt jongeren met het ontwikkelen van levensvaardigheden, verbinden met hun maatschappij, en het ontdekken van Europa. EYP is voor jongeren uit alle landen van Europa – niet alleen de EU – die geïnteresseerd zijn in het ontdekken van hun nationale samenleving, de Europese samenleving en de Europese identiteit. Het EYP is opgericht in 1987 en bestaat ondertussen uit meer dan dertig nationale comités en ruim 30.000 actieve leden.

Het Oxford Schools toernooi. Oxford Schools is een van de grootste en meest vooraanstaande scholierentoernooien in Engeland. Aan de voorrondes doen meer dan zevenhonderd scholen mee. Sinds drie jaar nemen ook Nederlandse scholieren mee aan de finaledag van dit verder Britse evenement. Nederland is dus het enige land dat meedoet waarin Engels niet de voertaal is. Er wordt gedebatteerd in de Brits-Parlementaire stijl, waarin vier teams van twee het tegen elkaar opnemen in debatten met diverse stellingen, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van democratie door oorlogsvoering, en het verplicht huisvesten van immigranten in verschillende wijken. Deelnemers krijgen pas vijftien minuten voordat het debat begint de stelling en hun positie in het debat te horen.

Daarnaast organiseert de debatclub jaarlijks een debattoernooi voor alle klassen in de tweede jaarlaag, voor veel leerlingen een eerste stap richting de debatclub. Het toernooi staat in het teken van de kinderrechten.

Steunuren en talenturen

Onze leerlingen kunnen vanaf de brugklas onderwijs volgen dat past bij hun behoeften, interesses en capaciteiten. Leerlingen krijgen, als ze daarvoor kiezen, naast de vaklessen extra steun via deze uren. De reguliere lesstof van vakken als bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde wordt hier anders benaderd of de stof wordt herhaald. Deze groepen zijn kleiner dan de gewone klassen, waardoor de leerlingen nog meer uitleg kunnen krijgen om weer verder te kunnen met de stof.

Op andere gebieden vinden de leerlingen meer uitdaging: ze kiezen dan voor een talentuur dat verrijking biedt, zoals de academieklas voor tekenen, muziek- of theaterlessen of ze gaan extra sporten. Voor de andere afdelingen kunnen bijvoorbeeld de Academieklas, Cambridge English, DELF-Frans, Goethe-Duits of (DELE)-Spaans gekozen worden. In deze uren zitten de leerlingen niet in klassenverband bij elkaar, maar bestaat de groep uit leerlingen die dezelfde keus hebben gemaakt.

Junior College Utrecht (JCU)

Op HNL zijn we sinds 2013 betrokken bij het U-talentprogramma, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Dat betekent, dat enkele leerlingen twee dagen per maand aan de universiteit deelnemen aan uitdagende bètaprojecten die heel duidelijk vakoverstijgend zijn (wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde). In vwo4 beginnen we met een gedegen selectie voor deze kleine groep bètatalenten (ongeveer 6-9 per jaar), op basis van een motivatiebrief en -gesprek, de cijfers en de meningen van bètadocenten en mentoren. De gelukkigen gaan dan in vwo 5 en vwo 6 deelnemen aan dit zgn. "campusporgramma". Bij goed gevolg krijgen ze dan bij hun diploma een begerenswaardig certificaat van de universiteit.

Daarnaast doet een grotere groep leerlingen (10-15 leerlingen) mee aan het schoolprogramma, dat op HNL zelf georganiseerd wordt door de bètasecties. Deze laatste groep leerlingen werkt met zogenaamde "schrapkaarten", waarbij ze bepaalde lessen mogen "schrappen" om in die tijd te werken aan hun schoolprogramma in een aparte ruimte. De ervaring leert, dat het vertrouwen en het beroep op zelfstandigheid en werken in groepjes heel erg motiverend kan werken. Ook deze projecten zijn vakoverstijgend en heel uitdagend van karakter.  Bij goed gevolg krijgen deze leerlingen bij hun diploma een certificaat van de school. Overigens moet de groep leerlingen van het campusprogramma ook meedoen aan dit zgn. schoolprogramma.

Versterkt talenonderwijs (VTO)

Volgens het Europees Platform is VTO (Versterkt Talenonderwijs) het aanbieden van extra uren vreemde talenonderwijs bovenop de, het curriculum verplichte, standaard uren. Deze extra uren dienen ten gunste van de verdieping en verbreding van de doeltaal en niet bedoeld als steun voor zwakkere leerlingen. Het VTO biedt veel kansen voor excellentie binnen de school.

Waarom is VTO goed voor HNL?

Het behalen van een VTO-diploma kan toelating bieden tot universiteiten in het buitenland en ook steeds meer hogescholen en universiteiten in Nederland. Ook voor sommige werkgevers is het behalen van een extra taaldiploma interessant. Het VTO biedt mogelijkheden om het beste uit onze leerlingen te halen door ze extra uit te dagen. Dit betekent echter ook dat als een leerling deelneemt aan het programma, er optimale werkhouding, motivatie en inzet van die leerling verwacht mag worden.

Wat betekent VTO op HNL?

HNL heeft een lange traditie als het aankomt op VTO. De eerste cursus, Cambridge English, ging al in 1993 van start en was daarmee een van de eerste scholen in Nederland die dit aanbood. Sindsdien is het VTO-programma op HNL uitgebreid met de toevoeging van DELF-junior (Frans), Goethe-certificaat (Duits) en DELE (Spaans). Hiermee is HNL echt onderscheidend, want er zijn maar weinig scholen die met vier verschillende vakken tegelijkertijd versterkt taalonderwijs aanbieden.

Cambridge Certificate

In de onderbouw (eind klas 2 en klas 3) kunnen de leerlingen, die daarvoor gemotiveerd zijn en ook voldoende niveau hebben, zich gaan voorbereiden op het Cambridge examen First Certificate in English (CFE). Voor de leerlingen van het havo en het atheneum gebeurt dat in aparte lessen. De voorbereiding van de gymnasium-2 leerlingen op het CFE examen wordt gestart vanuit de methode New Headway die Engels - Engels is. Deze volledig engelse methode biedt een stevige basis wat betreft de grammatica en het opbouwen van een ruime woordenschat, welke beide van groot belang zijn voor het ontwikkelen van de verschillende taalvaardigheden, lezen, luisteren, spreken, en schrijven. 

Op deze manier vindt de voorbereiding voor het CFE-examen tijdens deze reguliere lessen Engels plaats. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen, mits voldoende getalenteerd en gemotiveerd, zich voorbereiden op het examen Advanced Cambridge English (CAE). Op het havo gebeurt dat in aparte lessen. Op het vwo kiezen de leerlingen dan de Cambridge-Engels leerlijn. Dat houdt in dat zij zich in de reguliere lessen Engels  in vwo-4 en vwo-5 op het CAE examen voorbereiden. Na het examen CAE in het voorjaar in vwo-5 bereiden ze zich in het einde van vwo-5 en in vwo-6 voor op het reguliere eindexamen Engels.

DELF junior

DELF-examens zijn de officiële Franse taalexamens die over de hele wereld gemaakt worden en die leiden tot een diploma waarmee je de taalbeheersing kunt aantonen. DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. Deze examens bestaan uit vier verschillende niveaus. 

Vanaf leerjaar 2 kunnen al onze leerlingen zich inschrijven voor het DELF Junior examen.
Het programma is in jaar 2 (havo en vwo) in de reguliere les geïntegreerd.
Vanaf vwo-3 t/m vwo-6 kunnen de leerlingen zich voor een HNL-uur DELF inschrijven. Dit uur is bedoeld voor leerlingen die de taal leuk vinden, die graag bezig zijn met Frans en die hun kennis willen uitbreiden. Havo-leerlingen kunnen in overleg het programma volgen.
Frans is uiteraard de voertaal tijdens de lessen. Onze leerlingen hebben de afgelopen jaren heel mooie resultaten behaald tijdens deze examens, van niveau A1 tot niveau B2. 
Het niveau B2 is het hoogste niveau dat op middelbare school bereikt kan worden en  geeft toegang tot de Franstalige universiteiten zonder een taaltoets Frans af te moeten leggen.
HNL biedt dit programma aan in nauwe samenwerking met het Institut Français in Amsterdam.

DELE-diploma

DELE-diploma’s zijn de internationaal erkende Spaanse diploma’s waarmee je je taalbeheersing kunt aantonen. Deze examens bestaan uit verschillende niveaus, van A1, A2, B1, B2, C1, C2. Op HNL kiezen we ervoor om de leerlingen voor te bereiden voor twee examens, A1 en het diploma A2/B1. De meeste voorbereiding vindt plaats in de reguliere lessen. In vwo-3 en havo-3, waarin Spaans voor de leerlingen een nieuw vak of talentuur is, kunnen de leerlingen in periode 3 een aantal extra lessen volgen ter voorbereiding van het A1-examen in mei. In vwo-6 kunnen leerlingen die zich willen voorbereiden voor het DELE A2/B1-examen in november extra lessen volgen in periode 1 tot en met november.

Goethe Zertifikat

Goethe-certificaten zijn de officiële Duitse taalexamens die over de hele wereld gemaakt worden en die leiden tot een diploma waarmee je de taalbeheersing kunt aantonen. Deze examens bestaan uit verschillende niveaus. Vanaf de derde klas (havo, atheneum, gymnasium) kunnen de leerlingen zich voor A2 inschrijven. In de vijfde klas (havo & vwo) bieden wij B1 aan. In vwo-6 is het mogelijk om extra uren ter voorbereiding op B2 te volgen. De uren zijn bedoeld voor leerlingen die de taal leuk vinden, die graag bezig zijn met Duits en die hun kennis willen uitbreiden. Duits is uiteraard de voertaal tijdens de lessen. In het talentuur zitten de leerlingen niet in klassenverband bij elkaar, maar bestaat de groep uit leerlingen die dezelfde keus hebben gemaakt. Het HNL biedt dit uur aan in nauwe samenwerking met het Goethe Institut in Amsterdam.

Muziek

De muzikale leerling kan zich tijdens diverse avonden uitleven op HNL. Tijdens de Bandnight treden verschillende schoolbands op. Bij de HNL-Music Awards brengen leerlingen klassieke muziek, chansons en ook popmuziek ten gehore, maar dan ‘unplugged’. Plankenkoorts is de avond voor het lichte vermaak: leerlingen maken muziek, zingen, doen aan cabaret, playbacken en ga zo maar door. Tot slot is er onze jaarlijkse musical waar leerlingen uit alle leerjaren samen een optreden voorbereiden en uitvoeren

Kunst

Wie: De academieklas is voor leerlingen uit klas 2 en hoger. Niet alleen voor de creatievelingen, maar ook voor leerlingen die het gewoon leuk vinden om beeldend bezig te zijn.

Wat: Projecten, zowel 2D als 3D. Bijvoorbeeld schilderen op doek, werken met klei of werken aan een porfolio.

Aanmelden: Er zijn leerlingen die niet elke periode op vrijdag het 7e en 8e uur vrij hebben. Deze leerlingen kunnen zich voor 1 periode aanmelden of meerdere als hun rooster dat toelaat.

In de onderbouw en bovenbouw bieden wij een doorlopende leerlijn kunstzinnige vorming. In samenwerking met de didactische afdelingen van theaters als de Stadsschouwburg in Utrecht en met verschillende kunstorganisaties stimuleren wij bezoek aan toneelvoorstellingen, opera en cabaret.

 

 

HNL_talent_2016_links.jpg