Downloads

 

Aanmeldingsformulieren:
formulier om aan te geven bij wie je in de klas wilt

aanmeldingsformulier brugklas
aanmeldingsformulier havo 2/3
aanmeldingsformulier havo 4/5
aanmeldingsformulier vwo 2/3
aanmeldingsformulier vwo 4/5/6

ERWD-beleid en Dyslexiebeleid

uitleg uitslagen dia-toetsen juni 2016

Klachtenregeling
Genotmiddelenregelement
POVO brochure
Pestprotocol
Bevorderingsnormen

Bevorderingsreglement

Examenreglement

brief eindexamentraining

Ondersteuningsprofiel

Gebruik MacBook (let op het vermelde startjaar):

gebruikersovereenkomst leerlingen brugklas 16-17 HNL 

voorwaarden gebruikersovereenkomst leerlingen brugklas 16-17 Macbook 2016-2017

HNL Macbookprotocol leerlingen brugklas 2016-2017

HNL_downloadsouders_2016_links.jpg