HNL en ICT

ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De afgelopen jaren hebben wij de meerwaarde van het gebruik van ICT in onze lessen uitgebreid onderzocht. De grote vraag vanuit docenten naar ICT-ondersteuning heeft ertoe geleid dat wij in het schooljaar 2016/2017 in de brugklas zijn begonnen de leerlingen te voorzien van een eigen MacBook.

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat wij iedere leerling zo goed mogelijk willen ondersteunen in zijn persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT. 

Moderne digitale leermiddelen bieden de mogelijkheid de leerstof aan te passen aan het niveau van de leerling. Deze adaptiviteit ondersteunt ons om in het onderwijs te differentiëren. Daar waar nodig bieden adaptieve programma’s de leerling extra ondersteuning of schakelen eerder door als blijkt dat de leerling de stof beheerst. Daarnaast zijn er veel handige programma’s beschikbaar waarmee leerlingen extra kunnen oefenen en/of bestaande kennis kunnen uitbreiden. De talloze mogelijkheden die het internet biedt, stelt ons in staat ons onderwijs te verrijken. 

Naast het inzetten van ICT ter ondersteuning van het leerproces is het ook belangrijk dat leerlingen hun weg weten te vinden in het enorme aanbod aan technologie. Wij besteden daarom ook aandacht aan het verantwoord en respectvol omgaan met bijvoorbeeld social media.

Terug te lezen documenten voor gebruikers vanaf schooljaar 2016-2017:

MacBookprotocol 2016-2017gebruikersovereenkomst 2016-2017voorwaarden gebruikersovereenkomst 2016-2017.

Voor leerlingen en ouders/verzorgers van de brugklas 2017-2018 kan de MacBook als volgt besteld worden:

1.     Via de onderstaande link komt u bij de webshop van Xando. Kiest u voor een betaling ineens klik dan op de button “bestellen en levering”. Kiest u voor een gespreide betaling, klik dan op de button “Wil je leasen?”. Bij gespreide betaling wordt u gevraagd om de “Gebruikersovereenkomst en voorwaarden MacBook 2017-2018” te ondertekenen.

2.     Hoewel de kans op schade bij voorzichtig gebruik klein is, kan het natuurlijk wel voorkomen. Als u kiest voor de betaling ineens, krijgt u de mogelijkheid om hiervoor een carepakket af te sluiten. Dit carepakket biedt naast de standaard garantie van 4 jaar, een dekking bij schade en onheil van buitenaf. Dit is in het carepakket beperkt tot 3 schadegevallen over de looptijd met een eigen risico van € 79,00 excl. BTW (is € 95,59 incl. BTW) per schadegeval. (Voor de voorwaarden zie Apple OSX servicepakketten”).

Bij de keuze voor een gespreide betaling, least u altijd de MacBook inclusief carepakket.

3.     Als u geen carepakket heeft afgesloten zullen wij bij schadegevallen kosteloos zorgen voor een schaderapportage, zodat de schade gemeld kan worden bij de eigen (inboedel/schade/aansprakelijkheids-) verzekering die u waarschijnlijk al hebt. Wij adviseren u deze hierop te controleren.

Tenslotte wijzen wij u hierbij op ons HNL MacBookprotocol 2017-2018, waarin een aantal zaken is geregeld rondom het gebruik van de MacBook. 

Via deze link kunt u bestellen. U heeft hiervoor een toegangscode nodig. Deze is u via de mail gestuurd. Het daarnaast benodige leerlingnummer vindt u op het informatieformulier dat u eerder van ons ontving. Heeft u dit formulier niet meer in bezit, neem dan s.v.p. contact met ons op via 030-2283060.

HNL_linksouders_2016_links.jpg